BG / EN
Обяви

29.04.2019

Рецензии и становища относно дисертационния труд на Елена Георгиева Василева на тема "Накитът през XV – XVII от българските земи" за присъждане на научната и образователна степен “доктор”: Рецензия на проф. д-р Хитко Вачев (член на НЖ) Рецензия от...
29.04.2019

Рецензии и становища относно дисертационния труд на Мила Евгениева Чачева на тема "Накити от гръцките колонии по българското Черноморие VI-I в. пр. Хр." за присъждане на научната и образователна степен “доктор”: Рецензия от проф. д-р Тотко Стоянов (член на НЖ)...
12.04.2019

ДЛЪЖНОСТ: консерватор/реставратор КОД ПО НКПД: 26517006 ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: Кандидатът трябва да притежава образователно-квалификационна степен "магистър" или "доктор" по: 1. специалност в областта на консервацията и реставрацията;...
01.08.2014

Националният археологически институт с музей при БАН обявява конкурс за библиотекар. Кандидатите да са завършили висше образование със специалност "Библиотекознание и библиография". Документите – автобиография и дипломa за завършено висше образование се подават в...
08.08.2011

ДЛЪЖНОСТ: ЧИСТАЧ , може и пенсионер МЯСТО НА РАБОТА: гр. София, ул. „Съборна” 2 ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: Автобиография СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 22 август 2011 г. ЗА ВРЪЗКА: Тел. (02) 988 24 06, г-жа Р. Димова...
30.07.2011

ДЛЪЖНОСТ: РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ КОД ПО НКПД: 9313 0002 ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: Поддържа в изправност поверените му съоръжения и устройства, като осигурява правилната им и непрекъсната експлоатация; извършва цялостна подготвителна дейност, необходима за ремонт...
29.07.2011

ДЛЪЖНОСТ: ПАЗИТЕЛ-ИНФОРМАТОР КОД ПО НКПД: 4222 3002 ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: При посещение на посетителите да ги посреща вежливо, да ги упътва в музея и да отговаря на евентуални въпроси по експозицията; да опазва музейните експонати и други имущества в експозицията;...
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн