BG / EN
Обяви

08.08.2011

ДЛЪЖНОСТ: ЧИСТАЧ , може и пенсионер МЯСТО НА РАБОТА: гр. София, ул. „Съборна” 2 ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: Автобиография СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 22 август 2011 г. ЗА ВРЪЗКА: Тел. (02) 988 24 06, г-жа Р. Димова...
30.07.2011

ДЛЪЖНОСТ: РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ КОД ПО НКПД: 9313 0002 ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: Поддържа в изправност поверените му съоръжения и устройства, като осигурява правилната им и непрекъсната експлоатация; извършва цялостна подготвителна дейност, необходима за ремонт...
29.07.2011

ДЛЪЖНОСТ: ПАЗИТЕЛ-ИНФОРМАТОР КОД ПО НКПД: 4222 3002 ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: При посещение на посетителите да ги посреща вежливо, да ги упътва в музея и да отговаря на евентуални въпроси по експозицията; да опазва музейните експонати и други имущества в експозицията;...
© 2020 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн