BG / EN
Обяви

30.07.2011

ДЛЪЖНОСТ: РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ КОД ПО НКПД: 9313 0002 ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: Поддържа в изправност поверените му съоръжения и устройства, като осигурява правилната им и непрекъсната експлоатация; извършва цялостна подготвителна дейност, необходима за ремонт...
29.07.2011

ДЛЪЖНОСТ: ПАЗИТЕЛ-ИНФОРМАТОР КОД ПО НКПД: 4222 3002 ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: При посещение на посетителите да ги посреща вежливо, да ги упътва в музея и да отговаря на евентуални въпроси по експозицията; да опазва музейните експонати и други имущества в експозицията;...
© 2020 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн