BG / EN
доц. д-р Милена Тонкова

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, 1000 София
Телефон: +359 2 988 24 06

Професионален опит

2004

1994

1990

1989


Образование и допълнителна квалификация

2008 - 2009

2005 - 2006

1998

1994

1991

1989

1984 - 1988

1977 - 1981

1973 - 1977


Организационен опит

2011

2011


Чужди езици


Сфера на научните интереси


Археологически разкопки и проекти

2009 - 2012

2012

2009 - 2010

2007 - 2010

2008 - 2009

2007

1994 - 2009

2007 - 2008

2004 - 2007

2003 - 2004

2003 - 2004

1996 - 1999


Научни публикации


Преподавателска дейност

2002 - 2013

1999 - 2008

2002 - 2013

2006 - 2013


Музейна дейност

2007

1997

1998

1998


Участие в редколегии


Участие в български и международни научни проекти

2009 - 2013

2003 - 2005

2009 - 2010

2007 - 2008

1993 - 2011


© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн