BG / EN
Емилия Евтимова

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, 1000 София
Телефон: +359 2 8573084
E-mail: ema_ev@abv.bg

Професионален опит


Образование и допълнителна квалификация

1985


Организационен опит

1999

2000

2005

2005 - 2006

2007

2010


Чужди езици


Технически умения


Сфера на научните интереси


Археологически разкопки и проекти

2011

2010

2009

2008

2007 - 2009

2006

2004 - 2010

2004

1992 - 1993

1988 - 1991

1988

1987

1987


Научни публикации

2007

2006

1998

1996

1994

1993

1992

1991


© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн