BG / EN
доц. д-р Коста Хаджиев

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, 1000 София
E-mail: kostah@abv.bg

Професионален опит


Образование и допълнителна квалификация


Организационен опит

1985 - 1993


Чужди езици


Сфера на научните интереси


Археологически разкопки и проекти

2013

2005 - 2006


Преподавателска дейност

1995 - 2000


Музейна дейност

2010


Участие в редколегии


Издания
Годишник на Националния археологически музей
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн