BG / EN
гл. ас. д-р Светла Петрова

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, София 1000

Професионален опит

1989

1988 - 1989

1982 - 1985


Образование и допълнителна квалификация

1988

1981


Организационен опит

1989 - 1992


Технически умения


Сфера на научните интереси


Археологически разкопки и проекти

2004


Монографии


Участие в редколегии

1989 - 1992


© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн