BG / EN
Начало » Контакти » Азбучен лист на служителите » проф. д. изк. Константин Тотев
проф. д. изк. Константин Тотев

Адрес: Филиал на НАИМ – БАН, ул. “Иван Вазов” 29А, п.к. 171, 5000 Велико Търново

Професионален опит

2013


Образование и допълнителна квалификация

2012

1999

1989

1980


Организационен опит

2007 - 2013

2007 - 2009

2004 - 2008

1995 - 2002


Чужди езици


Технически умения


Сфера на научните интереси


Археологически разкопки и проекти

2007 - 2012

2008 - 2011

1992 - 2007

1994 - 1995

1983 - 1985

1981 - 1982

1987 - 1991

1984 - 1986

1980 - 1982

1980 - 1987


Студии

THESSALONICAN Eulogia found in Bulgaria. Lead Ampules, Encolpia and Icons from the 12th – 15th centuries. Faber, Veliko Tarnovo. 2011.


Статии

104. PECTORAL cross with crucified Christ and the Virgin Haghiosoritissa. // Treasures of Christian Art in Bulgaria. Ed. V. Pace, Borina, 2001, p. 149, cat. No. 42.

105. ICONS of Christ and St. Thomas. // Treasures of Christian Art in Bulgaria. Ed. V. Pace, Borina, 2001, p. 154, cat. No. 48.

106. A SIGIL featuring the Annonciation. // Treasures of Christian Art in Bulgaria. Ed. V. Pace, Borina, 2001, p. 173, cat. No. 58. 18.

107. WING of a triptych with SS. Nicholas and John Chrisostom. // Treasures of Christian Art in Bulgaria. Ed. V. Pace, Borina, 2001, p. 182, cat. No. 59.

108. FRAGMENT of an icon Koimesis (The death of Virgin Mary). // Treasures of Christian Art in Bulgaria. Ed. V. Pace, Borina, 2001, p. 183, cat. No. 60.

109. FRAGMENTARY icon (St.Theodore Stratilates). // Treasures of Christian Art in Bulgaria. Ed. V.Pace, Borina, 2001, p. 184, cat. No. 61.

110. PROCESSIONAL cross. // Treasures of Christian Art in Bulgaria. Ed. V. Pace, Borina, 2001, p. 189, cat. No. 65.

111. ENAMELED disc featuring St Akepsimas. // Treasures of Christian Art in Bulgaria. Ed. V. Pace, Borina, 2001, p. 190, cat. No. 66.

112. SIGIL of Patriarch Visarion. // Treasures of Christian Art in Bulgaria. Ed. V. Pace, Borina, 2001, p. 190, cat. No. 67.

113. TWO BYZANTINE Signet Rings from Bulgaria. // Studies in Byzantine Sigillography, 7, ed. W. Seibt, Dumbarton Oaks Research, 2002, 1-20.


© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн