BG / EN
доц. д-р Здравко Димитров

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, 1000 София

Професионален опит


Образование и допълнителна квалификация

2004

2001 - 2004

2000

1993

1993 - 1995


Организационен опит

2005


Чужди езици


Сфера на научните интереси


Археологически разкопки и проекти

2005

2005

2005

2004

2004

2003

2002

2002

2001

2001

2000

2000

2000

1999

1998

1997

1996


Научни публикации


Рецензии

Wolfgang Korn. 50 Klassiker Archäologie. Die wichtigsten Fundorte und Ausgrabungsstätten Berlin


Участие в научни форуми


Издания
Известия на Националния археологически институт
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн