BG / EN
Петър Лещаков

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, София 1000
Телефон: +359 2 988 2406

Професионален опит


Образование и допълнителна квалификация

2008

2002 - 2005

2000

1992


Чужди езици


Технически умения


Сфера на научните интереси


Археологически разкопки и проекти

2010

2010

2009 - 2010

2008 - 2010

2007 - 2010

2006 - 2010

2006 - 2007

2005

2005

2005

2005

2005

2004 - 2005

2004

2004

2004

2003 - 2004

2003 - 2004

2002 - 2005

2001

2000 - 2001

2000 - 2002

2000

2000

1998

1998

1998

1998

1997 - 1999

1996

1996

1996

1995

1995


Научни публикации


© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн