BG / EN
Петър Лещаков

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, София 1000
Телефон: +359 2 988 2406

Професионален опит

От 2009 секретар, Секция за праистория – Национален археологически институт с музей – БАН

От 2006 археолог-проучвател, Секция за праистория – Национален археологически институт с музей – БАН


Образование и допълнителна квалификация

2008 курс по ArcGIS

2002 - 2005 редовен докторант в катедра Археология, при ВТУ ”Св. св. Кирил и Методий”; тема на дисертацията Раннохалколитни керамични комплекси от Централна Северна и Североизточна България; научен ръководител доц. д-р Стефан Чохаджиев

2000 магистър по археология, ВТУ ”Св. св. Кирил и Методий”; тема на дипломната работа Къснохалколитен керамичен комплекс от селищна могила Съдиево, Новозагорско; научен ръководител доц. д-р Стефан Чохаджиев

1992 средно образование, XI СОУ Константин Константинов, Сливен


Чужди езици

Английски, руски


Технически умения

Компютърна грамотност – работа с Word, Excel, Power Point, Photoshop; фотография


Сфера на научните интереси

късна праистория; неолит, халколит, ранна бронзова епоха; Югоизточна Европа и Анатолия; селищни модели; праисторическа керамика; археометалургия; суровинна база на праисторическите общества; теренни проучвания


Археологически разкопки и проекти

2010 Теренни издирвания на археометалургични обекти в Медни рид – ръководител

2010 Теренни издирвания на археологически обекти в с. Сърнево и с. Пшеничево – съръководител

2009 - 2010 Къснонеолитен ритуален комплекс до с. Сърнево, Раднево – заместник-ръководител

2008 - 2010 Праисторически обект Аклади чеири, Черноморец – ръководител

2007 - 2010 Неолитно селище Буджака, Созопол – ръководител

2006 - 2010 Праисторически солодобивен център Провадия-Солницата – член на екипа

2006 - 2007 Неолитно светилище Дана бунар II – член на екипа

2005 Теренни издирвания на праисторически обекти по средното течение на р. Росица, Севлиево – ръководител

2005 Селищна могила Капитан Димитриево – член на екипа

2005 Селищна могила Крън – член на екипа

2005 Теренни издирвания на археологически обекти в басейна на р. Каменица, Ловешко – член на екипа

2005 Надгробна могила в м. Бануня, с. Бежаново – член на екипа

2004 - 2005 Раннобронзов могилен некропол до с. Дъбене – член на екипа

2004 Теренни издирвания на археологически обекти по трасето на магистрално газопроводно отклонение Велико Търново-Горна Оряховица-Лясковец – заместник – ръководител

2004 Теренни издирвания на праисторически обекти в басейна на р. Янтра, Велико Търново – заместник-ръководител

2004 Къснонеолитно селище Орловка, с. Хотница – заместник-ръководител

2003 - 2004 Халколитна селищна могила Петко Каравелово, Велико Търново – заместник-ръководител

2003 - 2004 Халколитно селище Еренджика-Орловец, Велико Търново – заместник-ръководител

2002 - 2005 Раннонеолитно селище и селищна могила Джулюница – член на екипа

2001 Праисторическо височинно селище до с. Лепица, Червен бряг – член на екипа

2000 - 2001 , 2003-2004 Халколитна селищна могила Хотница, Велико Търново – заместник-ръководител

2000 - 2002 Раннонеолитно селище Ябълково, Хасково – член на екипа

2000 Теренни издирвания на археологически обекти в Гурковска и Твърдишка община – член на екипа

2000 Неолитно селище Самоводене – член на екипа

1998 Къснобронзов обект ”Саите”, Чирпан – член на екипа

1998 Средновековен манастир Караач теке, Варна – стажант

1998 Средновековно селище и некропол до с. Искрица, Гълъбово – стажант

1998 Късноантична базилика до с. Полски градец, Раднево – стажант

1997 - 1999 Светилище от ранната бронзова епоха до с. Черна гора, Чирпан – стажант

1996 Неолитна селищна могила до с. Кленовик, Радомир – стажант

1996 Деветашка пещера – стажант

1996 Селищна могила Юнаците, Пазарджик – стажант

1995 Селищна могила Гълъбово – стажант

1995 Селищна могила Дядово, Нова Загора – стажант


Научни публикации

N. Todorova, P. Leshtakov, T. Kanceva-Ruseva. Late Chalcolithic Pottery from Sadievo Tell, Nova Zagora District. – In L. Nikolova (еd.). Early Symbolic Systems for Communication in Southeast Europe. BAR International Series 1139, 1. Oxford, 2003, 241-289.
П. Лещаков. Графитните находища в България и някои аспекти на разпространението и употребата на графит през халколита. – В В. Николов, К. Бъчваров, П. Калчев (ред.). Праисторическа Тракия. София-Стара Загора, 2004, 485-498.
С. Чохаджиев, А. Чохаджиев, П. Лещаков. Спасителни археологически проучвания на селищната могила в м. Средник край с. Петко Каравелово, Великотърновска област. – В Археологически открития и разкопки през 2003 г. София, 2004, 33-35.н
С. Чохаджиев, П. Лещаков, А. Чохаджиев. Археологически проучвания край село Орловец, м. Еренджика, Великотърновска област. – В Археологически открития и разкопки през 2003 г. София, 2004, 28-30.
П. Лещаков. Някои аспекти на раннохалколитния селищен модел в басейна на река Янтра. – Известия на Регионалния исторически музей Велико Търново, 20, 2005, 34-45.
P. Leshtakov. The sources and distribution of graphite as a means of decoration in the Bulgarion Chalcolithic. – In G. Dimitroaia, J. Chapman et al. (eds.). Cucuteni. 120 years of research time to sum up. Piatra-Neamţ, 2005, 293-297.
Стефан Чохаджиев, Петър Лещаков, Александър Чохаджиев. Теренни археологически издирвания по трасето на магистрално газопроводно отклонение за Велико Търново и Горна Оряховица. – В Археологически открития и разкопки през 2004 г. София, 2005, 49-50.
Стефан Чохаджиев, Александър Чохаджиев, Петър Лещаков. Спасителни археологически проучвания в местността Орловка край Хотница, Великотърновско. – В Археологически открития и разкопки през 2004 г. София, 2005, 50-51.
Стефан Чохаджиев, Александър Чохаджиев, Петър Лещаков. Теренни археологически издирвания в басейна на Янтра. – В Археологически открития и разкопки през 2004 г. София, 2005, 51-52.
Стефан Чохаджиев, Петър Лещаков, Александър Чохаджиев. Археологически проучвания в местността Еренджика край Орловец, Великотърновско. – В Археологически открития и разкопки през 2004 г. София, 2005, 52-53.
Стефан Чохаджиев, Александър Чохаджиев, Петър Лещаков. Спасителни археологически проучвания на селищната могила в м. Средник край Петко Каравелово, Великотърновско. – В Археологически открития и разкопки през 2004 г. София, 2005, 53-54.
Стефан Чохаджиев, Александър Чохаджиев, Петър Лещаков. Археологически проучвания на селищната могила край село Хотница. – В Археологически открития и разкопки през 2004 г. София, 2005, 54-56.
П. Лещаков. Теренни обхождания с цел издирване на археологически обекти на левия бряг на река Росица и нейните притоци в землищата на селата Агатово, Градище и Крамолин. – В Археологически открития и разкопки през 2005 г. София, 2006, 394-395.
Н. Еленски, П. Лещаков. Сондажни проучвания на раннонеолитното селище Джулюница-Смърдеш, Великотърновско. – В Археологически открития и разкопки през 2005 г. София, 2006, 36-39.
В. Николов, В. Петрова, Е. Атанасова, Н. Еленски, Д. Андреева,С. Игнатова, П. Лещаков, М. Доткова, Е. Найденова, М. Класнаков. Археологическо проучване на къснонеолитното ямно светилище Любимец-Дана бунар 2. – В Археологически открития и разкопки през 2006 г. София, 2007, 44-47.
В. Николов, В. Петрова, Н. Христов, Е. Атанасова, П. Лещаков. Археологически проучвания на солодобивен център Провадия-Солницата. – В Археологически открития и разкопки през 2006 г. София, 2007, 47-51.
П. Лещаков. Нови сведения за границата между културите Градешница и Поляница по данни от керамиката). – В М. Гюрова (ред.). Праисторически проучвания в България Новите предизвикателства. София, 2008, 149-158.
П. Лещаков. Пласт 4 описание. – В В. Николов (ред.). Праисторически солодобивен център Провадия-Солницата. Разкопки 2005-2007 г. София, 2008, 177-178.
П. Лещаков. Постройка 3 архитектурни останки. – В В. Николов (ред.). Праисторически солодобивен център Провадия-Солницата. Разкопки 2005-2007 г. София, 2008, 179-180.
П. Лещаков. Пласт 4 и постройка 3 керамичен комплекс. – В В. Николов (ред.). Праисторически солодобивен център Провадия-Солницата. Разкопки 2005-2007 г. София, 2008, 181-195.
П. Лещаков. Постройка 3 дребни находки. – В В. Николов (ред.). Праисторически солодобивен център Провадия-Солницата. Разкопки 2005-2007 г. София, 2008, 195-197.
П. Лещаков. Къснонеолитно селище Буджака, Созопол. В З. Димитров (ред.). Българска археология 2008. Каталог към изложба. София, 2008, 8-9.
П. Лещаков, Д. Недев. Спасителни археологически разкопки на обект УПИ 8142/8143 в м. Буджака, гр. Созопол. – В Археологически открития и разкопки през 2007 г. София, 2008, 49-51.
П. Лещаков, М. Класнаков, Т. Стефанова. Спасителни археологически разкопки на обект УПИ 8165 в м. Буджака, гр. Созопол. – В Археологически открития и разкопки през 2007 г. София, 2008, 51-54.
П. Лещаков, М. Класнаков. Аварийни археологически разкопки на обект УПИ 8038 в м. Буджака, гр. Созопол, Бургаска област. – В Археологически открития и разкопки през 2007 г. София, 2008, 54-57.
Д. Недев, П. Лещаков, М. Занева. Аварийни археологически разкопки на обект УПИ 8038 в м. Буджака, гр. Созопол (първи етап). – В Археологически открития и разкопки през 2007 г. София, 2008, 309-312.
В. Николов, П. Лещаков. Ограден ров дребни находки. – В В. Николов (ред.). Праисторически солодобивен център Провадия-Солницата. Разкопки 2005-2007 г. София, 2008, 309-317.
В. Петрова, П. Лещаков. Археологически контекст на тел Провадия-Солницата. – В В. Николов (ред.). Праисторически солодобивен център Провадия-Солницата. Разкопки 2005-2007 г. София, 2008, 23-33.
В. Петрова, П. Лещаков. Ограден ров халколитне керамика. – В В. Николов (ред.). Праисторически солодобивен център Провадия-Солницата. Разкопки 2005-2007 г. София, 2008, 297-309.
В. Николов, В. Петрова, П. Лещаков, Е. Атанасова, Н. Еленски, С. Игнатова, К. Бояджиев, Д. Такорова, М. Люнчева, М. Доткова. Археологически проучвания на къснонеолитното ямно светилище Любимец-Дана Бунар 2. – В Археологически открития и разкопки през 2007 г. София, 2008, 60-62.
В. Николов, В. Петрова, Н. Христов, П. Лещаков, Е. Анастасова, П. Стоянова, М. Люнчева. Археологически проучвания на праисторическия солодобивен център ”Провадия-Солницата” при гр. Провадия. – В Археологически открития и разкопки през 2007 г. София, 2008, 63-65.
П. Лещаков. Спасителни археологически разкопки на къснонеолитно селище Буджака, Созопол. – Археологически открития и разкопки през 2008 г. София, 2009, 71-74.
П. Лещаков, М. Класнаков, Д. Недев. Спасителни археологически разкопки на праисторически обект в м. Аклади чеири, село Черноморец. – Археологически открития и разкопки през 2008 г. София, 2009, 74-77.
В. Николов, В. Петрова, К. Бъчваров, Н. Христов, П. Лещаков, Е. Анастасова, Д. Такорова, К. Бояджиев, С. Трифонов, М. Люнчева. Праисторически солодобивен център Провадия-Солницата Разкопки през 2008 г. – Археологически открития и разкопки през 2008 г. София, 2009, 67-70.
К. Бъчваров, М. Тонкова, П. Лещаков, П. Калчев, П. Караилиев, Ц. Попова, М. Гюрова, П. Зидаров, К. Максуини, М. Янева. Спасителни разкопки на ритуални комплекси от къснонеолитната, ранножелязната, късножелязната и римската епоха при с. Сърнево, Радневско (обект 5, ЛОТ 2, АМ ”Тракия”, км 226+600 – км 226+850). – В Археологически открития и разкопки през 2009 г. София, 2010, 47-65.
П. Лещаков, Г. Самичкова. Спасителни археологически разкопки на къснонеолитно селище Буджака, Созопол. – В Археологически открития и разкопки през 2009 г. София, 2010, 56-58.
П. Лещаков, М. Класнаков. Спасителни археологически разкопки на праисторически обект в м. Аклади чеири, Черноморец. – В Археологически открития и разкопки през 2009 г. София, 2010, 58-61.
П. Лещаков, М. Класнаков. Праисторически обект Аклади чеири, Черноморец. – В З. Димитров (ред.) Българска Археология 2009. Каталог към изложба. София, 2010, 14-16.
В. Николов, В. Петрова, К. Бъчваров, П. Лещаков, Н. Христов, Е. Анастасова, М. Люнчева,С. Трифонов, Д. Такорова, К. Бояджиев, М. Доткова. Археологически проучвания на тел Провадия-Солницата. – В Археологически открития и разкопки през 2009 г. София, 2010, 65-68.


© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн