BG / EN
доц. д-р Иво Чолаков

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, 1000 София

Професионален опит


Образование и допълнителна квалификация

2006

2000 - 2004

1999


Организационен опит

2015 -

2015 -

2015 -

2015 -

2004

2005 - 2006

2008

2008

2008 - 2009


Чужди езици


Технически умения


Сфера на научните интереси


Археологически разкопки и проекти


Студии


Статии

2015 -

2012 -

2012 - Cholakov, I. D, Chukalev, K. Statistics on the Archaeological Surveys in Bulgaria, Season 2011. Archaeologia Bulgarica, XVI, 3, NOUS, 2012, ISSN:1310-9537, 77-89

2011 - Cholakov, I. D, Chukalev, K. Statistics on the Archaeological Surveys in Bulgaria, 2006-2010. Archaeologia Bulgarica, XV, 3, NOUS, 2011, ISSN:1310-9537. 83-96

2010 - Cholakov, I. D, Chukalev, K. Statistical Data on the Archaeological Fieldwork in Bulgaria, Season 2009. Archaeologia Bulgarica, XIV, 3, NOUS, 2010, ISSN:1310-9537, 81-92

2011 -

2007

2010 - Cholakov, I. D, Chukalev, K. Archaeology in Bulgaria, 2007-2009. American Journal of Archaeology, 114, 4, Archaeological Institute of America, 2010, ISSN:0002-9114, 715-741

2014

2003 -

2008 -

2005 -

2008 - Cholakov, I. D, Chukalev, K. Archaeology in Bulgaria, 2006 Season. American Journal of Archaeology, 112, 1, Archaeological Institute of America, 2008, ISSN:0002-9114, 143-170

2008 - Cholakov, I. D. A Roman Production Centre for Terracottas in Heraclea Sintica (Southwest Bulgaria). Archaeologia Bulgarica, XII, 1, NOUS, 2008, ISSN:1310-9537, 55-76

2008 - Cholakov, I. D, Chukalev, K. Statistical Data on the Archaeological Field Activities in Bulgaria, Season 2007. Archaeologia Bulgarica, XII, 3, NOUS, 2008, ISSN:1310-9537, 89-100

2008 - Vagalinski, L, Cholakov, I. D, Chukalev, K. Archaeological Field Activities in Bulgaria: Seasons 2006-2007. Journal of the Serbian Archaeological Society, 24, The Serbian Archaeological Society, 2008, ISSN:0352-5678, 175-188

2009 - Cholakov, I. D, Chukalev, K. Statistical Data on the Archaeological Field Activities in Bulgaria, 2008 Season. Archaeologia Bulgarica, XIII, 3, NOUS, 2009, ISSN:1310-9537, 63-73

2010 -


Статии в поредицата АОР (Археологически открития и разкопки)

2016 -

2016 -

2016 -

2011 -

2010 -

2012 -

2007 -

2008 -

2007 -

2008 -

2009 -

2005 -

2005 -

2012 -

2014 -

2012 -

2015 -

2013 -

2015 -

2015 -

2009 -

2009 -

2010 -

2015 -

2011 -

2012 -

2005 -

2013 -


© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн