BG / EN
доц. д-р Камен Бояджиев

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, 1000 София
E-mail: kamenyb@abv.bg

Професионален опит


Образование и допълнителна квалификация

2012 -

2011

2006


Чужди езици


Археологически разкопки и проекти

2017

2016

2015

2013

2012

2012

2017

2015

2011 - 2012

2012 - 2013

2005 - 2014-2015

2002 - 2017

2012 - 2013

2015 - 2016

2007 - 2009

2007 - 2010

2006 - 2007

2006

2005

2003 - 2004

2001 - 2005


Научни публикации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


Участие в научни форуми

- 2016

- 2015

- 2014

- 2014

- 2013

- 2012

2008

2008

2006


© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн