BG / EN
гл. ас. д-р Камен Бояджиев

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, 1000 София
E-mail: kamenyb@abv.bg

Професионален опит

От 2007 уредник, отдел Експозиции, НАИМ-БАН


Образование и допълнителна квалификация

2011 Доктор по археология, НАИМ-БАН. Тема на дисертацията “Въоръжение през халколита в българските земи”. Научен ръководител проф. Васил Николов

2006 Магистър по археология, Исторически Факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, дипломна работа на тема “Каменни брадви с дупка от каменно-медната епоха в България”


Чужди езици

Английски


Археологически разкопки и проекти

2007 - 2009 и 2010 заместник научен ръководител на археологическото проучване на халколитно селище Върхари, Кърджалийско

2007 - 2010 селищна могила Провадия-Солницата

2006 - 2007 неолитно селище Дана бунар 2, Любимец

2006 селищна могила Карнобат

2005 Козарева могила, Каблешково

2005 неолитно и халколитно селище “Чавдарова чешма”, Симеоновград

2003 - 2004 халколитно селище Орлица, община Кирково

2002 - 2003 , 2006-2008 селищна могила Юнаците, Пазарджишко (българо-гръцки проучвания)

2001 - 2005 неолитно селище Ковачево (българо-френски проучвания)

Публикации

- К. Бояджиев. Каменни брадви-чукове от халколитния пласт на селищна могила Русе. – Известия на Регионален Исторически музей – Русе, 11, 2008, 130-139.

- К. Бояджиев. Обредни ями от късната каменно-медна епоха жертвоприношение или гроб? – В Ред. В. Николов. Солта е злато. Праисторически солодобивен център Провадия-Солницата. София, 2010, 61-63.

- K. Boyadziev. Hollowed structures from the Late Chalcolithic settlement Orlica in the Eastern Rhodope mountains, Bulgaria. – In Des trous … Structures en creux pré- et protohistoriques. Ed. by M.-C. Frere-Sautot. 2006, 363-370.

- K. Boyadzhiev. Real arrows or “darts from the heaven”? Some ideas on the interpretation of belemnites from Neolithic and Chalcolithic sites in Bulgaria. – In Geoarchaeology and Archaeomineralogy. (Eds. R. Kostov, B. Gaydarska, M. Gurova), Sofia, 2008, 288-290.

- K. Boyadzhiev. About the function of stone hammer-axes from the Chalcolithic period in Bulgaria. – In Saxa loguuntur. Сборник в чест на Н. Сираков. Ред. И. Гацов, Ж.-Л. Гуадели. София, 2009, 237-243.

В съавторство

- Я. Бояджиев, К. Бояджиев, М. Гюрова. Археологическо проучване на селищна могила Карнобат. – В Археологически открития и разкопки през 2006 г. София, 2007, 21-23.

- Я. Бояджиев, К. Бояджиев. Халколитно селище “Върхари”, община Момчилград. – В Археологически открития и разкопки през 2007 г. София, 2008, 85-89.

- Я. Бояджиев, М. Гюрова, К. Бояджиев, Д. Такорова, А. Андонова. Праисторическо селище “Чавдарова чешма” – Симеоновград. – В Спасителни археологически разкопки по трасето на железопътната линия Пловдив-Свиленград през 2005 г. Ред. В. Николов, Г. Нехризов, Ю. Цветкова. Велико Търново, 2008, 95-135.

- В. Николов, В. Петрова, К. Бъчваров, П. Лещаков, Н. Христов, Е. Анастасова, М. Люнчева, Д. Такорова, К. Бояджиев, С. Трифонов, Е. Маринова, П. Пенкова, Б. Рангелов. Провадия-Солницата археологически разкопки и изследвания през 2008 г. София, 2009.

- Я. Бояджиев, Д. Такорова, К. Бояджиев. Халколитно селище „Върхари”, община Момчилград. – В Археологически открития и разкопки през 2009 г. София, 2010, 93-95.

- Y. Boyadziev, K. Boyadziev. Ethnocultural processes in Southern Dobrogea during the V-th millennium BC. – In Cultura si civilizatiе la Dunarea de Jos, 24, 2008, 23-33.


Участие в научни форуми

2008 Международна конференция “Култура и цивилизация по Долния Дунав” – Калараш, Румъния

2008 Международна конференция “Геоархеология и археоминералогия. Импакт на науките за земята в изучаване на материалната култура” – София, България

2006 Международна конференция “Пра- и протоисторически вкопани структури” – Дижон, ФранцияТракология 2017 / Thracology 2017


Издания
Интердисциплинарни изследвания
© 2017 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн