BG / EN
Севдалина Нейкова

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, 1000 София
Професионален опит
От 2006 Реставратор в Лаборатория за анализи, консервация и реставрация в Национален археологически институт с музей – БАН
април 2011
– март 2012 Ръководител на Лаборатория за анализи, консервация и реставрация в Национален археологически институт с музей – БАН
2002-2005
Реставратор в частно ателие за изпълнение и реставрация на икони и мозайки. Изпълнение на мозайки и стенописи в частната капела на папския нунций в България

Образование и допълнителна квалификация
От 2012 Докторант на Технически Университет, Мюнхен, Факултет по Архитектура. Тема: Preventive Conservation for Archaeological Sites. Ръководител: Проф. Др. Андреас Бурместер, Директор на Дьорнер Институт, Мюнхен
2010
Едномесечна специализация в National Conservation Center, Валамо, Финландия. Тема на специализацията: „Консервация на надживописвани руски икони от 18 и 19 век от манастирите New Valamo във Финландия и Valaam в Русия”
2009 Едноседмичен курс в National Conservation Center, Ливърпул, Великобритания. Тема на курса: Лазерно почистване в консервацията
2009 Участие в международен уъркшоп в Белград, Сърбия, организиран от ICOM и финансиран от Европейската комисия с тема: Оценка на рискове за колекции
2007 Професионална квалификация за работа с източници на йонизиращи лъчения в Национален Център по Радиация и Радиационна Защита, София
2005 Тримесечна специализация по програма „Erasmus” в I.S.I.A. – Университет за Индустриален Дизайн, Фаенца, Италия с тема: 3D проектиране на мобилни основи за стенописи, отделени от оригиналните си местоположения“
2000-2006 Магистратура по реставрация в Национална Художествена Академия, София. Тема на дипломната работа: „Пренасяне на стенописен фрагмент от 19 век от църква в с. Каломен, Дряновско върху нова основа”
1995-2001 Средно училище по изкуствата „Добри Христов”, гр. Варна, специалност „Изобразително изкуство”. Първа награда в конкурс за млади таланти от „Съюз на варненските художници”

Участие в научни проекти
2010-2011
Участие в проект на НАИМ – БАН и ИФФТ – БАН „Лазерни методи за анализ в археологията”. Проектът е финансиран от Фонд „Научни изследвания”

2010 Участие в проект на НАИМ – БАН „Старите български столици Плиска и Велики Преслав и техните околности”. Проектът е финансиран от Фонд „Научни изследвания”
2009-2010 Участие в проект на ICOM-SEE „Revitalization of cultural and natural heritage in South East Europe” – II фаза на проекта – „Application of risk assessment in South East Europe”. Проектът е организиран от Център за превантивна консервация, Белград, Сърбия. Проектът е финансиран от Европейската комисия
2009 Участие в III фаза на проект „ICON NETWORK” – “Conservation of resin varnishes of Byzantine icons”. Проектът е организиран от Музей за византийско и християнско изкуство, Атина, Гърция, Национален консервационен център, Валамо, Финландия и Лаборатория за реставрация на живописни произведения на изкуството, Лион, Франция. Проектът е финансиран от Европейската комисия

Членство в професионални организации
Член на ICOM (International Council of Museums)
Член на Асоциация на реставраторите в България, част от ЕССО (European Confederation of Conservator – Restorers Organizations)

Чужди езици
Английски и италиански език свободно писмено и говоримо владеене
Немски език – начално ниво
Български език – майчин език

Технически умения
Работа с Windows 95; Windows XP; Windows Vista; Windows 8; Corel Draw; Power Point; Rhinoceros; Adobe Photoshop

Научна дейност
Сфера на научните интереси:
Превантивна консервация

Научни статии:
2013 (под печат) Neykova, S. Originals, Forgeries, or Restored Forgeries? The Investigation and Conservation of Three Chinese Ceramic Burial Horse Figurines. В: Интердисциплинарни Изследвания. 2013/ XXIV. София
2013
Neykova, S. Restoration of an Ancient Acroterion from an Unknown Temple in Aegean Trace. В: Българско е-Списание за Археология. 1/ 2013. ISSN: 1314-5088
2012
Neykova, S. Risk Assessment and Treatment for the Permanent Exhibition of the National Archaeological Museum in Bulgaria. В: A Journal for Museum and Archives Professionals. 8:4. Pp. 39 – 52. Altamira Press
2012 Blagoev, C., Grozeva, M., Malcheva, G., Neykova, S. Investigation by Laser Induced Breakdown Spectroscopy, X-Ray Fluorescence and X-Ray Powder Diffraction of the Chemical Composition of White Clay Ceramic Tiles from Veliki Preslav. В: Spectrochimica Acta, Part B: Atomic Spectroscopy. ISSN (Print) 0584-8547. November 2012
2012 Нейкова, С. Мозаичната икона Св. Богородица Одигитрия от Националния Археологически Музей. В: Проблеми на изкуството. 2/ 2012. ISSN: 0032 – 9371. София
2011 Нейкова, С. Изследване на стенописни фрагменти от археологическите проучвания на Царския дворец и Владетелската църква във Велики Преслав. Технология на изпълнение и анализ на използваните пигменти. В: „Археология”, 1-2. 2011. София
2009 Neykova, S. “Conservation and Analysis of Varnish Layer of 14th Century Icon from the National Archaeological Museum in Bulgaria”. В: E-Bulletin of ICON NETWORK project
2009 Нейкова, С. „Реставрация на античен акротерий от неизвестен храм в Егейска Тракия, част от постоянната експозиция на Национален археологически музей”. Бюлетин на реставраторите в България – 4 том

Научно-популярни статии:
2009 С. Нейкова. „Между науката и атракцията. Архитектурната реставрация на средновековните градове в България”. Списание “Одисей” 3/2009
2008 С. Нейкова. “Одисеята на един кралски подарък. Кехлибарената стая” – сп. “Одисей”, 79 брой – 12
2007 С. Нейкова. “От сътворение към откровение. Колекциите на Ватиканските музеи” – сп. “Одисей”, 61 брой – 11, 89 – 91
2006 С. Нейкова. „Капитолийския музей в Рим” – сп. “Одисей”, 10/2006 (59)
2006 С. Нейкова. „Църквите на Болоня от 3 до 7 век” - сп. “Одисей”, 4/2006 (53)

Доклади:
2013 Участие с доклад с тема “Ethic and scientific approaches in the conservation of terracotta masks and figures from the archaeological site of Heraclea Sintica in Bulgaria” в международна конференция Heraclea Sintica: From Hellenistic polis to Roman civitas (4th c. BC-6th c. AD). Петрич, септември 2013 г.
2011
Участие с доклад с тема “Risk treatment of identified risks for the permanent exhibition of the National Archaeological Museum in Sofia” в международна конференция Cultural Property Risk Analysis. Лисабон, Португалия, септември 2011 г.
2011
Участие с доклад  с тема “Study of provenience and restoration treatment of the mosaic icon Virgin Hodeghetria from the National Archaeological Museum in Sofia” в международен семинар и уъркшоп Mosaic: Archaeometry, Technology and Conservation. Фаенца, Италия, ноември 2011 г.
2011 Участие с доклад  с тема  “Study of provenience and restoration treatment of the mosaic icon Virgin Hodeghetria from the National Archaeological Museum in Sofia” в XXII International Congress of Byzantine Studies. София, август 2011 г.
2010 Съвместно участие заедно с П. Пенкова, П. Бонев и М. Тасева с доклад с тема „Възможности на новата апаратура в Лаборатория за анализи, консервация и реставрация в НАИМ – перспективи и постигнати резултати” на 49-та Национална археологическа конференция.  Несебър, май 2010 г.
2010 Участие с доклад с тема „Лазерно почистване в реставрацията” на научна среща по проект на НАИМ-БАН и ИФТТ – БАН Лазерни методи за анализи в археологията. с. Орешака, май 2010 г.
2009 Участие с доклад с тема „Restoration and analysis of the varnish layer of 14th century icon from National Archaeological Museum in Bulgaria” в международна конференция по проект ICON NETWORK, Атина, Гърция, юли 2009 г.
2008 Съвместно участие заедно с П. Пенкова, П. Бонев, Е. Иванова и М. Тасева с доклад с тема „Анализи, консервация и реставрация на бронзови, златни и керамични съдове от разкопки при с. Стройно, Елховско” на 48 Национална археологическа конференция. Шумен, май 2008 г.
2004 Участие с доклад „Реставрация на капители от църквата „Св. Георги” в Дряново” на Национална конференция на реставраторите в България. София, юни 2004 г.

Постери:
2011 Участие съвместно с К. Благоев, М. Грозева и Г. Малчева с постер с тема „Investigation by Laser Induced Breakdown Spectroscopy, X-Ray Fluorescence and X-Ray Powder Diffraction of the Chemical Composition of White Clay Ceramic Tyles from Veliki Preslav” в VI Euro-Mediterranean Symposium on Laser Induced Breakdown Spectroscopy. Измир, Турция,  септември 2011 г.
2011 Участие съвместно с И. Ванев с постер с тема „Трансфер на стенописни фрагменти от апсидата на църква от крепост край гр. Ракитово” на „Форум Реставрация”. София, май 2011 г.
2010 Участие с постер с тема “Ten agents of deterioration for the permanent exhibition of the National archaeological museum in Bulgaria” на годишна конференция на Асоциация на реставраторите в България. София, май 2010 г.Предстоящо
Издания
Дисертации
Достъпен за хора с увреждания
© 2012 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн