BG / EN
доц. д-р Марио Иванов

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, 1000 София

Професионален опит

2000 - 2004

2004 - 2009


Образование и допълнителна квалификация

1992

1999

2004


Организационен опит

2008 - 2009

2010


Чужди езици


Технически умения

MS Word, Excel, Adobe Photoshop


Научна дейност


Археологически разкопки и проекти

2011

2010

2003

2009

2002

2001

2001


Научни публикации


Членство в научни организации


© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн