BG / EN
гл. ас. д-р Калин Димитров

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, 1000 София
E-mail: kalin.d@abv.bg

Професионален опит

2007 - 2010

2002 - 2005

2001 - 2003

1992 - 1997


Образование и допълнителна квалификация

2007

1998

1995

1987 - 1992

1981 - 1986


Организационен опит


Чужди езици


Сфера на научните интереси


Археологически разкопки и проекти

2004

2001 - 2002

1997 - 1998

1995

1994

1993

1988 - 2001


Статии

Dimitrov, K. (2007

Dimitrov, K. (2002

Dimitrov, K. (2002

Dimitrov, K. (2002

Dimitrov, K. (1993


Преподавателска дейност


Участие в редколегии


© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн