BG / EN
гл. ас. д-р Калин Димитров

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, 1000 София
E-mail: kalin.d@abv.bg

Професионален опит

от 2010 Гл. ас. д-р, НАИМ-БАН

2007 - 2010 Научен сътрудник ІІ ст., Център по тракология – БАН

2002 - 2005 Инспектор Учебна дейност, Катедра Археология, Исторически факултет, Софийски университет

2001 - 2003 Международен редактор на електронен вестник www.mediapool.bg

1992 - 1997 Уредник в Център за подводна археология, Созопол


Образование и допълнителна квалификация

2007 Защита на образователна и научна степен Доктор с дисертация “Медната металургия по Западния бряг на Черно море V-ІV хил. пр. Хр.”, докторант на Катедра Археология на СУ, научен ръководител чл.-кор. Х. Тодорова

1998 Специализация в Университета в Гент, Белгия, ръководител проф. J. Bourgeois

1995 3-месечна специализация в Laboratoire des Musées de France, Париж, ръководител проф. J.-P. Mohen

1987 - 1992 Специалност История със специализация Археология, дипломиране с “Кръстовидните медни брадви от ЮИ Европа”, Софийски университет “Св. Кл. Охридски”, Исторически факултет

1981 - 1986 Френска гимназия, София


Организационен опит

Член а УС на Асоциация на българските археолози


Чужди езици

Френски, английски, руски


Сфера на научните интереси

Праистория, халколит, праисторическа металургия


Археологически разкопки и проекти

2004 Ръководител на дълбоководно археологическо проучване, проект на Институт по океанология, БАН-Варна

2001 - 2002 Участник в българо-американския проект “Урдовиза”, проучване на потънал кораб от 18-19 в.

1997 - 1998 Зам.-научен ръководител на разкопките на с. м. “Козарева”, Каблешково, ръководител д-р П. Георгиева

1995 Зам.-научен ръководител на подводните разкопки на енеолитното селище Созопол “Пристанището” и “Св. Кирик”, ръководител В. Драганов

1994 Участник в подводните разкопки на потънало селище от акерамичния неолит d’Atlit Yam, Israel, ръководител д-р Е. Галили

1993 Зам.-научен ръководител на подводните разкопки на енеолитното селище Созопол, ръководител В. Драганов

от 1988 Стажант, след това ръководител на сектор на комплексния арх. обект Дуранкулак — селище и некропол, ръководител на проекта проф. Х. Тодорова

1988 - 2001 Стажант, след това участник в екипа на българо-гръцкия проект Промахон-Тополница, ръководител д-р Я. Бояджиев, д-р Х. Кукули-Хризантаки

Избрана библиография


Статии

Pierre Pétrequin, Serge Cassen, Michel Errera, Tsoni Tsonev, Kalin Dimitrov, Lutz Klassen et Rositsa Mitkova (2012) Les haches en «jades alpins» en Bulgarie. In JADE. Grandes haches alpines du Néolithique européen, Ve au IVe millénaires av. (Eds.) J.-C. Pétrequin, P. et ali. Cahiers de la MSHE Ledoux №17, 1231-1279.

Димитров, К., Ковачев, В., Стоянов, Т.; Стоянова, Д. (2009) История на използването на минералните суровини. In Земята – неспокойната планета, Ed. Кунов, А. (БГ – Принт, Враца), 363–387.

Dimitrov, K. (2007 ) Stone scepters type zoomorphic figure from Sozopol. Steppe influences on the West Black See coast at the beginning of the 4-th mill. B.C. In PRAE. In Honorem Henrieta Todorova, Eds. Stefanovich M. and Chr. Angelova. (National Archaeological Institute with Musem), 145–158.

Димитров, K. (2007 ). Медната металургия по Западния бряг на Черно море /средата на V – началото на ІV хил. пр. Хр./. (Aвтореферат), 70 pp.

Тодорова, Х., Димитров, К. (2005) Современные исследования археометалургии в Болгарии. Росийская археология 4, 6–12.

Dimitrov, K. (2002 ) Die Metallfunde aus den Gräberfeldern von Durankulak. In Durankulak, Band II, Teil 1, Die Prähistorischen Gräberfelder, Ed. Todorova, H. (Deutsches Archäologisches Institut Berlin, Anubis Sofia), 127–158.

Dimitrov, K. (2002 ) Die Artefakte aus Felsstein und ihre Nachahmungen. In Durankulak, Band II, Teil 1, Die Prähistorischen Gräberfelder, Ed. Todorova, H. (Deutsches Archäologisches Institut Berlin, Anubis Sofia), 207–212.

Dimitrov, K. (2002 ) Zu den Jenseitsvorstellungen des prähistorischen Menschen. In Durankulak, Band II, Teil 1, Die Prähistorischen Gräberfelder, Ed. Todorova, H. (Deutsches Archäologisches Institut Berlin, Anubis Sofia), 281–282.

Todorova, H., Dimov, T., Bojadziev, J., Vajsov, I., Dimitrov, K., Avramova, M. (2002) Katalog der prähistorischen Gräberfelder von Durankulak. In Durankulak, Band II, Teil 2, Die Prähistorischen Gräberfelder, Ed. Todorova, H. (Deutsches Archäologisches Institut Berlin, Anubis Sofia), 31–125, Tabl. 1–203.

Димитров, K. (2000 ) Технология на медната брадва-клин от гроб 867 от праисторическия некропол Дуранкулак. In Симпозиум Караново 1999, Ed. Николов, В. (БАН, Агато), 85–92.

Todorova H., Dimitrov, K. (1998) Die äneolithische Sozialstruktur auf Grund der Angaben des Gräberfeldes von Durankulak. In The prehistoric research in Greece and its Perspectives. Theoretical and Methodological Considerations. Proceedings of the international symposium in memory of D.R. Theocharis, Thessaloniki – Kastoria – 26–28 November 1998, 373–384.

Ангелова, Хр., Димитров, К., Драганов, В. (1995) Подводни археологически проучвания в акваторията на остров “Св. Кирик” и пристанището на Созопол. In Археологически открития и разкопки 1995. (АИМ – БАН), 113–114.

Ангелова, Хр., Драганов, В., Димитров, К. (1993) Потънали селища от финала на халколита и ранната бронзова епоха в созополското пристанище. In Археологически открития и разкопки 1992–93. (АИМ – БАН), 17–20.

Dimitrov, K. (1993 ) Les haches cruciformes énéolithiques de type européen. In The Fourth Millennium B.C. Proceedings of the International Symposium, Nessebur, 28–30 August, Ed. Georgieva, G. (New Bulgarian University 1993), 146–162.


Преподавателска дейност

от 2001 Хоноруван преподавател в Катедра Археология, Софийски университет “Св. Климент Охридски” Праистория І част, Археологическа документация, Праисторическа металургия

от 2009 Хоноруван лектор в Нов български университет, София Металургия на каменно-медната епоха


Участие в редколегии

Секретар на Българско електронно списание за археология (ISSN 1314-5088) http//be-ja.org


© 2022 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн