BG / EN
Начало » Контакти » Азбучен лист на служителите » гл. ас. д-р Сирма Александрова
гл. ас. д-р Сирма Александрова

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, 1000 София

Професионален опит

От 2012 завеждащ Репрезентативен фонд в НАИМ-БАН

От 2010 завеждащ Античен фонд в НАИМ-БАН


Образование и допълнителна квалификация

2011 защита на докторска дисертация на тема “Керамика, изработена на ръка, през I-VI в. на територията на България“, НБУ, научен ръководител доц. д-р Людмил Вагалински

2003 магистър по археология, НБУ

2002 бакалавър по археология, НБУ

1993 - 1998 142-ра гимназия с изучаване на чужди езици “Свети Методий”, испански език


Чужди езици

Английски, испански и руски


Сфера на научните интереси

Антична керамика


© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн