BG / EN
Кръстю Чукалев

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, 1000 София

Професионален опит

От 2011 Дигитализация в отдел Фондове

1995 - 1999 Финансов брокер във ФК “ПФМ” АД


Образование и допълнителна квалификация

От 2010 Докторант на свободна подготовка в департамент “Археология”, Нов български университет

2010 Магистър по археология, Нов български университет

2007 Бакалавър по археология, Нов български университет

1996 Магистър по икономика, Университет за национално и световно стопанство


Организационен опит

2015 Ръководител на теренно проучване за издирване на археологически обекти по трасето за доизграждане на автомагистрала “Хемус” (Етап 1), участък 1, АМ “Хемус” (А2) Ябланица – III-307, на територията на общините Ябланица, Тетевен и Луковит, област Ловеч

2015 Зам.-ръководител на археологическото проучване на „Обект № 2” по трасето на АМ „Струма”, ЛОТ 2 (корекция), от км 331+420 до км 331+530 в землището на с. Джерман, община Дупница, област Кюстендил

2014 Ръководител на теренно издирване на археологически обекти по трасето на АМ „Струма”, ЛОТ 3.1 и 3.2 „Благоевград-Сандански“

2014 Зам.-ръководител на теренно издирване на археологически обекти по трасето на AM СТРУМА ЛОТ 2 – промяна на трасето от км 330+000 до км 332+966.645, на територията на община Дупница, обл. Кюстендил.

2014 Зам.-ръководител на спасително археологическо проучване на „Обект № 10” по трасето на „Междусистемна газова връзка България – Сърбия“, от км. 38+045 до 38+500 при с. Алдомировци, землището на с. Бърложница, община Сливница, област Софийска

2013 Ръководител на теренни обхождания за издирването на археологически обекти в площ за търсене и проучване на полезни изкопаеми „Бревене“, землища на гр. Златица и селата Челопеч, общ. Челопеч, Карлиево общ. Златица, Чавдар, общ. Чавдар и Мирково, общ. Мирково, Софийска област

2013 Ръководител на теренни обхождания за издирването на археологически обекти в площ за търсене и проучване на полезни изкопаеми „Света Петка“, землище на с. Челопеч, общ. Челопеч, Софийска област

2013 Зам.-ръководител на теренни обхождания за издирването на археологически обекти по трасето и в границите на сервитутната зона на обект „Преносни газопроводи високо налягане с АГРС от ПГХ Чирен до гр.Козлодуй и гр.Оряхово”

2013 - Зам.-ръководител на теренни обхождания за издирването на археологически обекти по трасето на „Междусистемна газова връзка България – Сърбия“ от: с. Калотина до СОП, на територията на общини Драгоман, Сливница, Костинброд и Божурище, Софийска област и Столична, област София-град

2013 Ръководител на теренни обхождания за издирването на археологически обекти по трасето на газопровод „Южен поток“, сектор 5 (км 151–км 237+650), на територията на общ. Лозница, обл. Разград, общ. Търговище и Попово, обл. Търговище, общ. Бяла, обл. Русе, общ. Стражица, Г. Оряховица и Полски Тръмбеш, обл. В. Търново

2012 Ръководител на теренни обхождания за издирването на археологически обекти по трасето на газопровод „Южен поток“, сектор 5 (км 151–км 237+650), на територията на общ. Лозница, обл. Разград, общ. Търговище и Попово, обл. Търговище, общ. Бяла, обл. Русе, общ. Стражица, Г. Оряховица и Полски Тръмбеш, обл. В. Търново

2012 Ръководител на теренни обхождания за издирването на археологически обекти по трасето на инфраструктурен проект „Модернизация на съществуващо трасе на път І-8 Калотина – Софийски околовръстен път (СОП)“ в 30-метров коридор от с. Калотина до СОП (км 1+000 до 48+270), на територията на общини Драгоман, Сливница, Костинброд и Божурище, Софийска област и Столична община

2011 - 2012 Ръководител на теренни обхождания за издирването на археологически обекти в 50 метров коридор на сектор 4 (км 195 – км 270) от трасето на газопровод Набуко в землищата между селата Паламарца и Бутово, община Попово, област Търговище, община Бяла, област Русе и общините Стражица, Полски Тръмбеш и Павликени, област Велико Търново

2011 Ръководител на теренни обхождания за издирването на археологически обекти в 50-метров коридор на сектор 4 (км 195 – км 270) от трасето на газопровод Набуко в землищата между селата Паламарца и Бутово, община Попово, област Търговище, община Бяла, област Русе и общините Стражица, Полски Тръмбеш и Павликени, област Велико Търново

2011 Зам.-ръководител на теренните обхождания за издирването на археологически обекти в землищата на селата Кунино и Каменно поле, община Роман и селата Драшан и Габаре, община Бяла Слатина, област Враца


Чужди езици

Английски и руски


Технически умения

Компютърна грамотност XP/Vista/7; Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access); Adobe Photoshop; SPSS; ArcGis и др.


Сфера на научните интереси

Праистория неолит, халколит; Технология на керамиката; Пещерни обиталища; Приложение на статистическите методи в археологическите изследвания; Музеи и Музеология; Дигитализация; Архивистика


Археологически разкопки и проекти

2014 Археологическо проучване на „Обект № 2” по трасето на АМ „Струма”, ЛОТ 2 (корекция), от км 331+300 до км 331+715 в землището на с. Джерман, община Дупница, област Кюстендил

2014 Археологическо проучване на елинистически обект в м. Харманлъка, с. Оризаре, община Несебър, област Бургас

2011 Сондажни археологически разкопки в пещерите Самуилица II и Топлица, с. Кунино, община Роман, област Враца

2010 Теренни проучвания за издирването на археологически обекти в пещери в област Враца

2010-2011 Халколитно селище “Върхари”, Момчилградско

2009-2010 и 2012 Експедиция “Струма”

2007 Спасителни проучвания на обект от КБЕ в м. Мало поле, с. Градешница, Врачанско

2005-2006 Проучвания по фортификацията на римската колония Деултум при с. Дебелт, Бургаско

2005 Античен производствен център край с. Кривина, Русенско

2004 Спасителни разкопки на къснохалколитно селище Орлица, Кърджалийско по трасето на трансграничен път 1-V Подкова-Маказа

2004 Спасителни проучвания на обект No. 22 (надгробна могила) при с. Арнаутито, община Стара Загора, по трасето на АМ “Тракия”, ЛОТ 1

2004 Спасителни проучвания на обект No. 21 (късноримска вила) при с. Арнаутито, община Стара Загора, по трасето на АМ “Тракия”, ЛОТ 1

2002-2009 Селищна могила Юнаците, Пазарджишко

2001-2002 Укрепено селище от бронзовата епоха при с. Михалич, Свиленградско


Статии

Cholakov, I. D., and K. Chukalev. 2008. “Archaeology in Bulgaria, 2006 Season”. American Journal of Archaeology, Volume 112, No. 1 (2008) 143-70.

Vagalinski, L. F., I. D. Cholakov, and K. Chukalev. 2008. “Archaeological Field Activities In Bulgaria Seasons 2006-2007”. Journal of the Serbian Archaeological Society 24 175–88.

Cholakov, I. D., and K. Chukalev. 2009. “Statistical Data on the Archaeological Field Activities in Bulgaria, 2008 Season”. Archaeologia Bulgarica (13) 3 63-73.

Cholakov, I. D., and K. Chukalev. 2008. “Statistical Data on the Archaeological Field Activities in Bulgaria, Season 2007”. Archaeologia Bulgarica (12) 3 89-100.

Чолаков, И. и К. Чукалев. 2010. “Статистически резултати от теренните археологически проучвания в България през 2008 г.”. Списание на Българската академия на науките 1/2010 38-45.

Aтанасов, Б., В. Петков, И. Кулов, М. Гребска-Кулова, Б. Думанов, Ж. Узунов, Др. Гърбов, К. Чукалев, В. Герчева. 2010. “Експедиция Струма през 2009 г. (Лебница, Сандански, Плоски)”. – В Археологически открития и разкопки през 2009 г. София, 2010 676-8.

Cholakov, I. D., and K. Chukalev. 2010. “Archaeology in Bulgaria, 2007-2009“. American Journal of Archaeology, Volume 114, No. 2 (2010) 715-42.

Cholakov, I. D., and K. Chukalev. 2010. “Statistical Data on the Archaeological Fieldwork in Bulgaria, Season 2009”. Archaeologia Bulgarica (14) 3 81-92.

Aтанасов, Б., В. Петков, Ил. Кулов, М. Гребска-Кулова, Б. Думанов, Ж. Узунов, Др. Гърбов, К. Чукалев, В. Герчева. 2011. “Експедиция “Струма““. – В Археологически открития и разкопки през 2010 г. София, 2011 555-8.

Танева, С., Ц. Цанова, С. Сиракова, К. Чукалев, Р. Спасов. 2011. “Теренни издирвания в землищата на селата Долно Озирово, общ. Вършец, Старо село, община Мездра, Бресте, Реселец, общ. Червен бряг, Камено поле и Кунино, община Роман“. – В Археологически открития и разкопки през 2010 г. София, 2011 535-7.

Cholakov, I. D., and K. Chukalev. Под печат. “Statistics on the 2006-2010 archaeological surveys in Bulgaria“. Archaeologia Bulgarica (15) 3.

Чолаков, И. и К. Чукалев. Под печат. Статистически резултати от теренните археологически проучвания в България през 2010 г. In Сборник с доклади от Първата научна конференция по проблемите на културно-историческото наследство.


Членство в научни организации

От 2013 БНК на ICOM


© 2022 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн