BG / EN
Кръстю Чукалев

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, 1000 София

Професионален опит

1995 - 1999


Образование и допълнителна квалификация

2010

2007

1996


Организационен опит

2015

2015

2014

2014

2014

2013

2013

2013

2013 -

2013

2012

2012

2011 - 2012

2011

2011


Чужди езици


Технически умения


Сфера на научните интереси


Археологически разкопки и проекти

2014

2014

2011

2010

2010-2011

2007

2005-2006

2005

2004

2004

2004

2002-2009

2001-2002


Статии


Членство в научни организации


© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн