BG / EN
гл. ас. д-р Яна Димитрова

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, 1000 София

Професионален опит

1998 - 2012

2011


Образование и допълнителна квалификация

2007 - 2012

1998 - 2004

1995 - 2000


Организационен опит


Чужди езици


Научна дейност


Сфера на научните интереси


Археологически разкопки и проекти


Статии

Dimitrova 2011 . Y. Dimitrova. Rodopi Mountain Between Thrace and Aegea Region Some Elements of a Border Culture of Early Iron Age in Southern Bulgaria. In Anodos. Studies of the Ancient World, 10/2010, Trnava, 2011, 71-84

Dimitrova 2008 . Y. Dimitrova. From Late Bronze to Early Iron Age – Thracian Sanctuaries in the Eastern Rhodopi Mountain Bulgaria. In Anodos. Studies of the Ancient World, 6-7/2006-2007, Trnava, 2008, 493-507


© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн