BG / EN
гл. ас. д-р Любен Лещаков

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, 1000 София

Професионален опит


Образование и допълнителна квалификация

2010

2009

2006

2005

2004

2002


Чужди езици


Научна дейност

2012

2012

2012

2012

2012

2011


Сфера на научните интереси


Археологически разкопки и проекти

2012

2012

2011

2010

2010

2009

2008

2008

2008

2007

2005

2005

2004

2003

2003

2003

2002

2001

2001

2001

2000

2000

2000

2000

1999


Статии

Leshtakov, L. Late Bronze and Early Iron Age Bronze Spear- and Javelinheads in Bulgaria in the Context of Southeastern Europe. Archaeologica Bulgarica XV, 2, 2011, 25-52.


© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн