BG / EN
гл. ас. д-р Надежда Кечева

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, 1000 София

Професионален опит

От декември 2012 археолог в Проблемна група за интердисциплинарни изследвания, НАИМ-БАН


Образование и допълнителна квалификация

От януари 2012 редовен докторант в секция Антична археология, НАИМ-БАН

2011 Mагистър по археология, СУ „Св. Климент Охридски”

2009 Бакалавър по археология, СУ „Св. Климент Охридски”


Организационен опит

2012 Научен ръководител на спасителни издирвания на археологически обекти по трасето на газопровод „Южен поток,” сектор 1 (от км 473+500 до км 540+820), общини Кула, Грамада, Димово и Ружинци, обл. Видин

2012 Научен ръководител на издирвания на археологически обекти в землищата на селата Малко градище, Вълче поле и Дъбовец, общ. Любимец; Ефрем, Голяма долина и Малко Брягово, общ. Маджарово

2012 Заместник-ръководител на издирвания на археологически обекти в община Казанлък; научен ръководител доц. д-р Георги Нехризов, НАИМ-БАН

2012 Заместник-ръководител на спасителни археологически разкопки на могилен некропол, попадащ в границите на изграждащ се фотоволтаичен парк, в землищата на селата Голямо Дряново и Ясеново, общ. Казанлък; научен ръководител доц. д-р Георги Нехризов, НАИМ-БАН

2011 Заместник-ръководител на издирвания на археологически обекти в землищата на селата Малко градище и Орешец, общ. Любимец; Ефрем и Малко Брягово, общ. Маджарово; научен ръководител доц. д-р Георги Нехризов, НАИМ-БАН


Чужди езици

Английски


Сфера на научните интереси

Археологическа карта на България, методика на издирвания на археологически обекти, дистанционни методи за локализиране на археологически обекти чрез анализ на сателитни изображения и ортофотографии, приложение на географски информационни системи; ранна желязна епоха


Археологически разкопки и проекти

Издирвания на археологически обекти

2011 - 2012 Спасително издирване на археологически обекти по трасето на газопровод „Набуко”, сектор 1 (от км 0+000 до км 75+000), общини Болярово, Стралджа и Сунгурларе; член на екипа; GIS специалист; ръководител гл. ас. д-р Камен Бояджиев, НАИМ-БАН

2011 Проект „Модернизация на ЖП участък Септември-Пловдив – част от транс-европейската железопътна мрежа;” член на екипа; ръководител доц. д-р Георги Нехризов, НАИМ-БАН

2009 - 2011 Община Казанлък; член на екипа; ръководител доц. д-р Георги Нехризов, НАИМ-БАН

2008 Община Неделино; член на екипа; ръководител доц. д-р Георги Нехризов, НАИМ-БАН

2007 Община Любимец; член на екипа; ръководител доц. д-р Георги Нехризов, НАИМ-БАН

2006 Община Джебел; член на екипа; ръководител доц. д-р Георги Нехризов, НАИМ-БАН

2008 - 2011 с. Малко градище, общ. Любимец, скален комплекс „Глухите камъни;” член на екипа; ръководител доц. д-р Георги Нехризов, НАИМ-БАН

2010 гр. Свиленград, ритуални ями от РЖЕ; член на екипа; ръководител доц. д-р Георги Нехризов, НАИМ-БАН

2009 - 2010 с. Седлари, общ. Момчилград, селище от РБЕ; член на екипа; ръководител доц. д-р Георги Нехризов, НАИМ-БАН

2009 - 2010 гр. София, обект „Метростанция 8-II;” член на екипа; ръководител гл. ас. д-р Марио Иванов, НАИМ-БАН

2008 - 2009 с. Стамболово, общ. Стамболово, могилен некропол от РЖЕ; член на екипа; ръководител доц. д-р Георги Нехризов, НАИМ-БАН

2008 с. Кабиле, общ. Тунджа, спасително археологическо проучване на обект Nо 7, ЛОТ 4 – км 282+000 до км 282+500 по трасето на АМ „Тракия;” член на екипа; ръководител доц. д-р Тотко Стоянов, СУ „Св. Климент Охридски”

2007 с. Васково, общ. Любимец, долменен некропол; член на екипа; ръководител доц. д-р Георги Нехризов, НАИМ-БАН

2007 с. Долно Черковище, общ. Стамболово, тракийско светилище „Аул кая;” член на екипа; ръководител доц. д-р Георги Нехризов, НАИМ-БАН

2006 гр. Свиленград, обект от РБЕ и ритуални ями от РЖЕ; член на екипа; ръководител доц. д-р Георги Нехризов, НАИМ-БАН

Задължителни учебни практики

2010 гр. София, обект „Метростанция 8-II;” стажант; ръководител гл. ас. д-р Марио Иванов, НАИМ-БАН

2008 гр. Силистра; стажант; ръководител доц. д-р Стефка Ангелова, СУ „Св. Климент Охридски”

2007 Историко-археологически резерват „Сборяново,” общ. Исперих, обект „Водна централа;” стажант; ръководител доц. д-р Тотко Стоянов, СУ „Св. Климент Охридски”

2006 гр. Каблешково, общ. Поморие, обект Козарева могила; стажант; ръководител доц. д-р Петя Георгиева, СУ „Св. Климент Охридски”

Участие в международни конференции

2012 Federated Archaeological Information Management Systems (FAIMS) Project. Creating eResearch tools for archaeology. Workshop, August 16-19, 2012, Sydney, Australia. Plenary Session 2 Online Repositories, Topic Report “AKB – National Registry of Archaeological Sites in Bulgaria”

2012 European SCGIS Conference with International Participation. Best practices Application of GIS technologies for conservation of natural and cultural heritage sites. May 21-23, 2012, Sofia, Bulgaria. Plenary Session Research and Conservation of Cultural Heritage Sites using GIS, Topic Report “Archaeological GIS – Kazanlak Surface Survey, 2009-2011”

Избрана библиография


Статии

Съавторство

Нехризов, Георги, Юлия Цветкова, Надежда Кечева. „Издирване на археологически обекти в района на скалния комплекс Глухите камъни.” Археологически открития и разкопки през 2011 г. София, 2012. 561-563. ISSN 1313-0889.

Нехризов, Георги, Надежда Кечева. „Ритуални ями от ранната желязна епоха при Свиленград.” Археологически открития и разкопки през 2010 г. София, 2011. 142-143. ISSN 1313-0889.

Nekhrizov, Georgi, Julia Tzvetkova, Nadezhda Kecheva. “Archaeological GIS – Kazanlak Surface Survey, 2009-2011”. Best practices Application of GIS technologies for conservation of natural and cultural heritage sites. Proceedings of the First European SCGIS Conference. May 21-23, 2012, Sofia, Bulgaria, 2012. 53-62. ISSN 1314-7749.

Nekhrizov, Georgi, Julia Tzvetkova, Nadezhda Kecheva. “Mobile GIS and the Perspectives for Archaeological Surface Surveys in Bulgaria.” Alexandru Morints and Ralica Kogalniceanu (eds.) Survey in Archaeology Often a Neglected Science. Archaeological Debates, no. 2, 2012. (in print)

Nekhrizov, Georgi, Lynn E. Roller, Maya Vassileva, Julia Tzvetkova, Nadezhda Kecheva. “Gluhite Kamani Old Questions and New Approaches.” Thracia XX. Sofia, 2012. 215-233. ISSN 0204-9872.


© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн