BG / EN
Мария Пашова

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, 1000 София

Образование и допълнителна квалификация

2012

2009

2006


Чужди езици


Технически умения

Word, Excel, PowerPoint, Adobe Photoshop


Сфера на научните интереси


Археологически разкопки и проекти

2012

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003


© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн