BG / EN
Мария Пашова

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, 1000 София

Образование и допълнителна квалификация

2012 редовен докторант в секция Средновековна археология, НАИМ – БАН. Тема на изследване „Луксозна керамика в средновековна България – XIII – началото на XV в.” с научен ръководител доц. д-р Бони Петрунова

2009 магистър по археология, СУ „ Св. Климент Охридски”, „Костюмът по данни на некрополите в Северна България XIII – XIV в.”.

2006 бакалавър по археология, СУ „ Св. Климент Охридски”.


Чужди езици

Aнглийски


Технически умения

Word, Excel, PowerPoint, Adobe Photoshop


Сфера на научните интереси

Средновековна археология; развитие и разпространение на накитите и елементи на облеклото през XIII – XIV в.


Археологически разкопки и проекти

2012 обработка на керамичния материал от обект „Средновековно селище и некропол в м. Бялата вода” по трасето на АМ „Марица”, гр. Чирпан, с ръководител Румяна Колева; теренни обхождания в м. Кайряка, землища на с. Зетьово и с. Златна ливада, общ. Чирпан, с ръководител Станимир Стойчев; участие в спасителни археологически проучвания на Обект №2 по трасето на АМ “Хемус”, км 343+450 до 343+750, с ръководител Станимир Стойчев; участие в теренни археологически проучвания на крепостта „Урвич”, при с. Кокаляне, общ. София, с ръководители доц. д-р Бони Петрунова и проф. дин Николай Овчаров

2010 участие в теренни археологически проучвания на обект „Средновековно селище и некропол в м. Бялата вода” по трасето на АМ „Марица”, гр. Чирпан, с ръководител Румяна Колева

2009 участие в теренни археологически проучвания на обект „Средновековно селище и некропол в м. Бялата вода” по трасето на АМ „Марица”, гр. Чирпан, с ръководител Румяна Колева

2008 участие в теренни археологически проучвания на обект № 6, лот 2, по трасето на АМ „Тракия” с ръководител Чавдар Кирилов; участие в теренни археологически проучвания на обект № 1, лот 4, по трасето на АМ „Тракия” с ръководител Чавдар Кирилов

2007 участие в спасителни археологически проучвания на обект УПИ 1 в гр. Силистра с ръководители доц. Стефка Ангелова, Румяна Колева; участие в теренни археологически проучвания на обект „Средновековно селище и некропол в м. Бялата вода” по трасето на АМ „Марица”, гр. Чирпан, с ръководител Румяна Колева

2006 участие в теренни археологически проучвания в гр. Силистра с ръководител Стефка Ангелова; участие в теренни археологически проучвания в гр. София с ръководител Жарин Величков

2005 учебна практика по средновековна археология в гр. Силистра с ръководител Стефка Ангелова

2004 учебна практика по тракийска археология при м. Сборяново, Разградско, с ръководител Тотко Стоянов

2003 учебна практика по праистория при с. Ябълково, Хасковско, с ръководител Красимир Лещаков


© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн