BG / EN
д-р Методи Златков

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, 1000 София

Професионален опит

02. 01.2006 - 01.06.2007


Образование и допълнителна квалификация


Чужди езици


Технически умения

Corel Draw

Microsoft Office

may 2013 Photoshop


Сфера на научните интереси


Археологически разкопки и проекти

2012


Научни публикации


© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн