BG / EN
д-р Методи Златков

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, 1000 София

Професионален опит

02. 01.2006 - 01.06.2007 Екскурзовод в Националния военноисторически музей (НВИМ)


Образование и допълнителна квалификация

от 02.08.2010 Редовен докторант, секция Средновековна археология в НАИМ-БАН; тема на доктората „Крепости, селища и пътища в Югозападна България – XI-XIV в.”; научен ръководител проф. Виолета Нешева
2005-2009Софийския университет „Св. Климент Охридски“, образователно-квалификационна степен „магистър” по специалност Археология; тема на дипломната работа „Селата през XI-XIV век на територията на днешна Централна Южна и Югоизточна България”; ръководител на дипломната работа доц. Стефка Ангелова
2001-2005Софийски университет „ Св. Климент Охридски”, Исторически факултет, бакалавър по Археология и квалификация за учител по история


Чужди езици

Английски, руски


Технически умения

Corel Draw

Microsoft Office

may 2013 Photoshop


Сфера на научните интереси

Средновековна археология, селищната система през XI-XIV век


Археологически разкопки и проекти

2012 експедиция „Струма“ с ръководител гл. ас. Богдан Атанасов; гр. Бургас, кв. Сарафово, с ръководител доц. Людмил Вагалински, участие като част от екипа; църквата „Св. Троица“ в гр. Мелник с ръководител проф. Виолета Нешева, Цветана Комитова и Здравка Коркутова, участие като част от екипа; обект „Пробив на бул. М. Кусев“, гр. Ст. Загора, с ръководител Димитър Янков, участие като заместник-ръководител.
2011гр. Созопол, н. Скамни, с ръководител доц. Кристина Панайотова, участие като част от екипа; с. Златна ливада, с ръководител гл. ас. Румяна Колева и Димитър Янков, участие като част от екипа; обект „Полуподземни гаражи“, гр. Ст. Загора, с ръководител Димитър Янков, участие като заместник ръководител.
2010с. Златна ливада, с ръководител гл. ас. Румяна Колева и Димитър Янков, участие като част от екипа; с. Деветак, на обект № 27, Лот 4 от АМ „Тракия“, с ръководител Ани Агре и Даниела Агре, участие като част от екипа; манастир „Св. Богородица Пантанаса“ в гр. Мелник с ръководител проф. Виолета Нешева, Цветана Комитова и Здравка Коркутова; Трапезица, сектор Север, гр. Велико Търново, с ръководител доц. Константин Тотев, участие като част от екипа
2009с. Бенковски, на Лот 3 от АМ Тракия, с ръководител гл. ас. Илияна Борисова-Кацарова, участие като част от екипа; с. Деветак, на обект № 27, Лот 4 от АМ „Тракия“, с ръководител Ани Агре и Даниела Агре, участие като част от екипа; недеструктивно археологическо проучване на крепостта на хълма Калето край с. Добри дол, община Първомай, с ръководител Чавдар Кирилов, участие като част от екипа
2008геофизически проучвания в Ботаническата градина, гр. Варна, ръководител гл. ас. Чавдар Кирилов, участие като стажант
2007ранновизантийска крепост в м. Алеков баир, с. Знаменосец, община Раднево, с ръководител Пламен Караилиев, участие като част от екипа; УПИ 1, гр. Силистра с ръководител гл. ас. Румяна Колева, доц. Стефка Ангелова, гл. ас. Чавдар Кирилов, гл. ас. Боян Думанов, участие като част от екипа; с. Златна ливада, с ръководител гл. ас. Румяна Колева и Димитър Янков, участие като част от екипа
2006ААР Старинен Несебър, с ръководители доц. Анелия Божкова и доц. Методи Даскалов, участие като стажант; църква № 2 в гр. Силистра, с ръководител доц. Стефка Ангелова, участие като част от екипа
2005с. Горно Ново село, с ръководител гл. ас. Боян Думанов; църква № 2 в гр. Силистра, с ръководител доц. Стефка Ангелова, участие като част от екипа; с. Големо Бучино, Пернишка област, с ръководители доц. Костадин Рабаджиев и гл. ас. Ивайло Лозанов, участие като стажант; гр. Рудозем, с ръководител гл. ас. Румяна Колева, участие като част от екипа
2004раннонеолитното селище Слатина, с ръководител проф. Васил Николов, участие като стажант; могила при с. Покрайна, община Видин, с ръководител доц. Георги Нехризов, участие като част от екипа; църква № 2 в гр. Силистра, с ръководител доц. Стефка Ангелова, на студентска практика; с. Рупките, община Чирпан, с ръководител доц. Методи Даскалов, участие като част от екипа
2003Сборяново, с. Свещари, област Разград, с ръководител доц. Тотко Стоянов, на студентска практика; могилен некропол при с. Вратица, община Камено, обект № 19 по АМ Тракия, ЛОТ 5, с ръководител доц. Тотко Стоянов, участие като част от екипа; м. Солджака, в района на „Марица-Изток“ с ръководител Пламен Караилиев, участие като част от екипа
2002праисторическо и средновековно селище при с. Ябълково, област Хасково, с ръководител доц. Красимир Лещаков, студентска практика


Научни публикации

Методи Златков. Бележки за селището Перник през Средновековието – В България, българите и Европа – мит, история, съвремие, т. IV, (доклади от международна конференция в памет на проф. дин Йордан Андреев „България, земя на блажени …“, В. Търново, 29-31 октомври 2009 г.), Велико Търново, 2011, с. 220-238.
Методи Златков. Бояна през Средновековието – състояние и проблеми на проучването. – В Боянската църква между Изтока и Запада в изкуството на християнска Европа, София, 2011, с. 56-68.

В съавторство
Виолета Нешева, Цветана Комитова, Здравка Коркутова, Владимир Петков, Методи Златков. Град Мелник. Манастир „Света Богородица Пантанаса“. – В Археологически открития и разкопки през 2010 г., 2011, с. 494-496.

Участие в конференции
2011Докторантска конференция в НАИМ „Научни аспекти на културно-историческото наследство предизвикателства и перспективи“, с доклад „Към интерпретацията на средновековното селище Гледачево-1“
2010Международна конференция „Боянската църква между Изтока и Запада в изкуството на християнска Европа“, с доклад „Бележки за средновековна Бояна (исторически сведения и археологически проучвания)“, София


© 2022 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн