BG / EN
Пламен Георгиев

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, 1000 София

Образование и допълнителна квалификация

От 2010 редовен докторант към Секция „Тракийска археология”, НАИМ-БАН

2002 eдногодишен обучителен курс с практическа насоченост „Подпомагане на местни общности по проекти за развитие”, проведен съвместно от КРИДА Консултинг и Фондация „Работилница за граждански инциативи” и финансиран в рамките на прорама „Живо наследство” от Фондация „Крал Бодуен” (Белгия) и „Отворено общество” (България); „Сертификат за постижение”

1994 - 1999 СУ ”Св. Климент Охридски”, специалност Археология, магистър, редовно обучение, дипломна работа на тема „Крепостно строителство и фортификационни съоръжения на територията на древна Тракия през I хил. пр. Хр.”

1988 - 1992 ТЕТ „Г. С. Раковски”, гр. Стара Загора

Организационен опит

2012 участие в организацията на изложба и публично обсъждане на „Спасително археологическо проучване на Ада тепе, община Крумовград”, Крумовград, Кърджали, 4-6 ноември 2012 г.

2012 участие в организацията на изложба „Ада тепе и тайните на древното рударство”, НАИМ-БАН, София, януари – март 2012 г.

2010 - 2012 заместник-ръководител на спасително археологически проучване на „Златодобивен рудник от късната бронзова и ранната желязна епоха. Ада Тепе, Крумоград”

2011 участие в организацията на уъркшоп в рамките на междуинституционалния българо-германски проект „Желязо и Злато. По следите на металургията в Древна Тракия” с ръководители проф. А. Йокенхофел и доц. д-р Хр. Попов, 23–24 септ. 2011 г.

2010 заместник-ръководител на спасителни археологически проучвания на антична Сердика по трасето на Метрополитена

2010 - 2009 заместник-ръководител на спасително археологическо проучване на Обект 15, ЛОТ 3, АМ „Тракия”

2004 заместник-ръководител на спасителни археологически проучвания на Обект № 6 при с. Рупките, община Чирпан, по трасето на АМ “Тракия” – ЛОТ 1

2003 заместник-ръководител на спасителни археологически проучвания на обект „Пилчарниците”, община Чирпан, по трасето на АМ “Тракия” – ЛОТ 1

2002 заместник-ръководител на спасителни археологически проучвания на надгробна могила, община Чирпан, по трасето на АМ “Тракия” – ЛОТ 1

2001 заместник-ръководител на спасителни археологически проучвания на антично селище по трасето на АМ “Марица”

Чужди езици

Английски, руски


Организационен опит

2012 участие в организацията на изложба и публично обсъждане на „Спасително археологическо проучване на Ада тепе, община Крумовград”, Крумовград, Кърджали, 4-6 ноември 2012 г.

2012 участие в организацията на изложба „Ада тепе и тайните на древното рударство”, НАИМ-БАН, София, януари – март 2012 г.

2010 - 2012 заместник-ръководител на спасително археологически проучване на „Златодобивен рудник от късната бронзова и ранната желязна епоха. Ада Тепе, Крумоград”

2011 участие в организацията на уъркшоп в рамките на междуинституционалния българо-германски проект „Желязо и Злато. По следите на металургията в Древна Тракия” с ръководители проф. А. Йокенхофел и доц. д-р Хр. Попов, 23–24 септ. 2011 г.

2010 заместник-ръководител на спасителни археологически проучвания на антична Сердика по трасето на Метрополитена

2010 - 2009 заместник-ръководител на спасително археологическо проучване на Обект 15, ЛОТ 3, АМ „Тракия”

2004 заместник-ръководител на спасителни археологически проучвания на Обект № 6 при с. Рупките, община Чирпан, по трасето на АМ “Тракия” – ЛОТ 1

2003 заместник-ръководител на спасителни археологически проучвания на обект „Пилчарниците”, община Чирпан, по трасето на АМ “Тракия” – ЛОТ 1

2002 заместник-ръководител на спасителни археологически проучвания на надгробна могила, община Чирпан, по трасето на АМ “Тракия” – ЛОТ 1

2001 заместник-ръководител на спасителни археологически проучвания на антично селище по трасето на АМ “Марица”

Чужди езици

Английски, руски

Организационен опит

2011 Първа докторантска конференция „Научни аспекти на културно-историческото наследство предизвикателства и перспективи”, НАИМ-БАН, София, 27 – 28 ноември, 2011 г.; доклад на тема „Теренни издирвания на следи от старо рударство и свързаната с него селищна структура в общини Момчилград и Крумовград, Източни Родопи”

2011 Уъркшоп в рамките на междуинституционалния българо-германски проект „Желязо и Злато. По следите на металургията в Древна Тракия” с ръководители проф. А. Йокенхофел и доц. д-р Хр. Попов, 23–24 септ. 2011 г.; презентация на тема “Traces of Mining Activities at the Eastern Slopes of Ada Tepe” (State of the field work, September 2011)

2010 An der Peripherie Mykenes? – Goldbergbau der Späten Bronzezeit und Älteren Eisenzeit auf dem Ada Tepe (Stadt Krumovgrad) in den östlichen Rhodopen (Bulgarien), 8 – 10 März 2010, Münster, Deutschland; доклад на тема Mikroregion von Sedefche und Austa. Zusammenhang zwischen Siedlungen und montanarchäologischen Befunden (engl.)


Чужди езици

Английски, руски


Сфера на научните интереси

Селища, селищни модели и фортификационни съоръжения през втората половина на II – I хил. пр. Хр. на територията на Древна Тракия. „Монтан” археология


Археологически разкопки и проекти

2010 - 2012 спасителни археологически разкопки на „Златодобивен рудник от късната бронзова и ранната желязна епоха. Ада Тепе, Крумоград”

2010 спасителни археологически разкопки – Обект 15, ЛОТ 3, АМ „Тракия”.

2010 спасителни проучвания на антична Сердика по трасето на Метрополитена

2009 спасителни археологически разкопки – Обект 15, ЛОТ 3, АМ „Тракия”

2009 българо-немска експедиция по международен проект „Желязо и злато. По следите на металургията на Древна Тракия”

2008 българо-немска експедиция по международен проект „Желязо и злато. По следите на металургията на Древна Тракия”

2008 спасителни археологически разкопки – Обект 15, ЛОТ 3, АМ „Тракия”

2007 селищен обект от КБЕ и РЖЕ „Куш Кая”, общ. Любимец

2007 с. Капитан Андреево, обект № 27, по ЖП линията Пловдив-Свиленград

2006 селищен обект от КБЕ и РЖЕ „Куш Кая”, общ. Любимец

2006 с. Капитан Андреево, обект № 27, по ЖП линията Пловдив-Свиленград

2006 надгробна могила №3 нос “Колокита”, гр. Созопол

2005 златодобивен рудник от късната бронзова и ранната желязна епоха. Ада Тепе, Крумоград

2005 с. Звънарка, средновековен некропол

2005 с. Капитан Андреево, обект № 27, по ЖП линията Пловдив-Свиленград

2004 разкопки на античния некропол – ул. ”Х. Д. Асенов” № 87, археологически резерват “Августа Траяна – Верея”

2004 спасителни археологически проучвания на обект № 6 при с. Рупките, община Чирпан, по трасето на АМ “Тракия” – ЛОТ 1

2003 спасителни археологически проучвания на обект „Пилчарниците”, община Чирпан, по трасето на АМ “Тракия” – ЛОТ 1

2002 спасителни археологически проучвания на надгробна могила, община Чирпан, по трасето на АМ “Тракия” – ЛОТ 1

2001 спасителни археологически проучвания на антично селище по трасето на АМ “Марица”

2000 спасителни археологически проучвания на антично селище, обект “Черна гора”, община Чирпан, по трасето на АМ “Тракия”

1999 археологически обходи в района на Чирпанските възвишения, община Братя Даскалови

1999 спасителни археологически проучвания по трасето на газопровода “Бургас-Александруполис”, ямен комплекс от РЖЕ при с. Граф Игнатиево

1998 археологически обходи в района на Чирпанските възвишения, община Братя Даскалови

1998 спасителни археологически проучвания в района на “Марица-Изток”, обект “Двора”, с. Гледачево

1998 спасителни археологически проучвания на обект “Дана Бунар” по трасето на АМ “Марица”, община Любимец

1997 археологически обходи в района на Чирпанските възвишения, община Братя Даскалови

1997 спасителни археологически проучвания в района на “Марица-Изток”, обект “Двора”, с. Гледачево

1997 спасителни археологически проучвания на обект “Дана Бунар” по трасето на АМ “Марица”, община Любимец

1997 обект археологически резерват „Дуросторум – Дръстър – Силистра”

1996 обект археологически резерват “Сборяново”, общ. Исперих

1995 обект селищна могила “Юнаците”, общ. Пазарджик

Избрана библиография

Попов, Хр., Пл. Георгиев. Спасителни археологически проучвания на обект 15, км. 267+850 – 268+300, ЛОТ 3 на АМ Тракия при с. Скобелево, Сливенска област. – Археологически открития и разкопки през 2009. София, 2010, 410-412.

Даскалов, М., Хр. Попов, К. Трендафилова, П. Георгиев. Спасително археологическо проучване на обект № 33, км 318+300-318+450, ЛОТ 4, АМ Тракия, в землището на с. Железник, община Карнобат. – Археологически открития и разкопки през 2009. София, 2010, 147-149.Тракология 2017 / Thracology 2017


Издания
Известия на Националния археологически институт
© 2017 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн