BG / EN
Яна Мутафчиева

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, 1000 София

Образование и допълнителна квалификация

От 2013 редовен докторант към Секция „Тракийска археология”, НАИМ-БАН, тема на изследване „Бронзовите съдеове в Тракия V-IV в. Пр. Хр.“, научен ръководител доц. д-р Анелия Божкова

2005 - 2011 СУ ”Св. Климент Охридски”, специалност Археология, магистър, редовно обучение, дипломна работа на тема „Мебелировката на гробниците в Тракия IV-III в.пр. Хр.“, научен ръководител гл. ас. д-р Даниела Стоянова


Чужди езици

Английски, руски


Сфера на научните интереси

Бронзови съдове от класическата епоха, вътрешен облик и архитекутра на гробниците в Тракия; теренни проучвания


Археологически разкопки и проекти

2012 археологически проучвания на нос. Акин, общ. Черноморец, научен ръководител доц. д-р Иван

2011 археологически обходи по проект за локализиране на нови и пререгистрация на стари археологиески паметници по течението на р. Мътница, общ. Хаджидимово, научен ръководител доц. д-р Петър Делев

2011 спасителни археологически проучвания с. Долно Дряново, общ. Гърмен, научен ръководител доц. д-р Анелия Божкова

2010 спасителни археологически проучвания на антична Сердика по трасето на Метрополитена, научен ръководител д-р Марио Иванов

2010 спасителни археологически проучвания на обект “№10, ЛОТ3″ по трасето на АМ “Тракия”, общ. Сливен, научен ръководител д-р Таня Христова

2009 спасителни археологически проучвания на обкт по трасето на АМ “Тракия”, обект “№12А”, с. Събрано, научен ръкоодител Красимир Велков, ИМ Нова Загора

2009 спасителни археологически проучвания на обкт по трасето на АМ “Тракия”, обект “№7 Надгробна могила”, с. Кабиле, научен ръководител доц. д-р Тотко Стоянов

2009 спасителни археологически проучвания на обект“№1, ЛОТ4“ по трасето на АМ “Тракия”, общ. Тунджа, научен ръководител Илия Илиев, ИМ Ямбол

2008 обект археологически резерват „Сборяново“, общ. Исперих, научен ръководител д-р Елена Пенчева

2007 обект археологически резерват “Сборяново”, общ. Исперих, научен ръководител доц. д-р Тотко Стоянов

2006 археологически обект “Козарева могила“, Калешково, научен ръководител доц. д-р Петя Георгиеа


© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн