BG / EN
Яна Мутафчиева

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, 1000 София

Образование и допълнителна квалификация

2005 - 2011


Чужди езици


Сфера на научните интереси


Археологически разкопки и проекти

2012

2011

2011

2010

2010

2009

2009

2009

2008

2007

2006


© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн