BG / EN
Биляна Иванова

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, 1000 София
E-mail: bil2909@abv.bg

Образование и допълнителна квалификация

2011 Национален археологически институт и музей – Българска Академия на Науките, София, България, Секция по антична археология, тема на дисертационен труд “Храмове, светилища и култови места между Дунава и Балкана (І – ІV в.)”, научен ръководител доц. д-р. Сергей Борисов Торбатов, редовен докторант

2001 - 2002 Нов български университет, София, България, Археология, магистър

1994 - 2001 Нов български университет, София, България, Археология, бакалавър

1991 - 1994 Средно общообразователно училище “Братя Миладинови”, профил хуманитарен – история и испански


Чужди езици

Английски


Научна дейност

2012 VІІ Научна конференция „Поломието – находки, събития и личности”, Попово 26-27.04.2012 г.; тема на доклада „Езически култови места от римската епоха в Поломието”

2009 VІ Научна конференция „Попово в миналото”, Попово 18-19.10.2009 г.; Част І. Доклади от секция „Археология и стара история”; тема на доклада „Строителни материали и техники на градеж в римския викус край Горско Абланово, Поповско”


Археологически разкопки и проекти

Като студент-практикант

2001 археологически проучвания на Голямата могила при с. Свирачи, Ивайловградско

2001 антично селище край с. Горно Вършило, Пазарджишко

2000 археологически проучвания край с. Сърница, община Велинград

1998 - 1999 археологически проучвания в Ескус, при с. Гиген

1996 - 1997 раннохристиянска базилика при с.Паницово, община Несебър

1995 античен некропол на Аполония в м. Калфата

Като член на проучвателския колектив

2010 теренни обхождания на Поповски възвишения, Зараевски възвишения

2007 - 2010 античен и средновековен град Анхиало

2008 могилен некропол край с. Горско Абланово, Търговищко

лагер Состра край с. Ломец, Троянско

2008 теренни обхождания в землището на с. Лютиброд, Врачанско

2007 - 2008 римски викус край с. Горско Абланово, Търговищко

2005 - 2007 многослоен обект “Калето” в гр. Мездра

2002 - 2004 римски военен

Като заместник-ръководител на проучване

2012 светилище от римската епоха в м. „Калугерското” в землището на с. Лешница, Община Ловеч

2012 - 2826 , кв. 210 по плана на гр. Поморие (КК 57491.508.84), Античен град Улпия Анхиало – Палеокастро

2011 издирване на археологически обекти по трасето на пътен участък Мездра – Ботевград от път Е 79 (І-1) (от КМ. 161+367 до КМ. 194+000)

2011 УПИ – ІV-186, кв. 275 в м. Кротирия, гр. Поморие, Античен некропол на Анхиало

2011 УПИ – ХІІ, ХІІІ, ХІV, кв. 213 по плана на гр. Поморие, Античен некропол на Анхиало

2011 - 2826 , кв. 210 по плана на гр.Поморие, Античен град Улпия Анхиало – Палеокастро2007-2009, 2011-2012 многослоен обект “Калето” в гр. Мездра

Избрана библиография


Студии

Б. Иванова. – In Tabula Imperii Romani-K-35/2 – Philippopolis. Sofia (автор на 81 статии-анотации за обекти от римската епоха и късната античност на територията на Добричка област (Adina 10, Alexandria 13-14, Altsek 15, Angelariy 18-19, Batovo 40-41, Bezhanovo 47, Bezmer 47, Bezvoditsa 48, Bizone 49-51, Bozhanovo 58, Chelopechene 76, Chestimensko 83 , Debrene 89-91, Dionysopolis 102-103, Dobrich 106, Dobrin 107 , Donchevo 111, Draganovo114 , Ezerets 123, Gaber 126, General Toshevo 130, Gerania 130, Gorichane 135-136, Gorun 140, Guslar 143, Kamen 165, Kamen bryag 166-167, Kapitan-Dimitrovo 169, Kardam 171, Kolartsi 176, Koriten 179, Kotlentsi 182-183, Kozloduytsi 185, Kragulevo 185, Krasen 186, Lozenets 200, Lyahovo 202, Lyulyakovo 204, Obrochishte 263-264, Odartsi 264-266, Onogur 271-272, Opanets 272, Orlyak 273-274, Palmatae 279-280, Plachidol 301, Plenimir 301, Pobeda 302, Pop Grigorovo 307, Portus Caria 309-311, Poruchik Kardzhievo 311, Preselentsi 312, Prilep 313-314, Prisad 314, Rositsa 324, Rossenovo 325, Senokos 335, Septemvriytsi 336, Sirakovo 346, Spasovo 356, Sredno selo 357, Sveti Nikola 369, Svoboda 370, Telerig 374-375, Tilicium 389, Timogitia 389-390, Timum 390-393, Tirizis 393-395, Topola 396, Tsarevets 403, Tyanevo 408, Vaklino 416, Valog 417, Vasilevo 422-423, Velikovo 424, Vicus 426, Vladimirovo 429, Voynikovo 431, Vranino 433, Zaldapa 439, Zheglartsi 441, Zlatia 445 – In R. Ivanov (ed.). Tabula Imperii Romani – K-35/2 – Philippopolis. Tendril Publishing House. Sofia, 2012 (ISBN 978-954-92809-1-3).


Статии

Б. Иванова. Стротелни материали и техники в крепостното строителство на римските провинции Мизия и Тракия. – Паметници, реставрация, музеи, 2006, 3, 3-12.

Б. Иванова. Пещ за керемиди от римския викус край Горско Абланово, Търговищко. – Археология, 2009, 1-2, 114-119.

Б. Иванова. Строителни материали и техники на градеж в римския викус край Горско Абланово, Поповско – В VІ Национална научна конференция „Попово – минало и бъдеще”. Част І. Доклади от секция „Археология и стара история”. Издателство „Фабер”. Велико Търново, 2012, 251-302 (ISBN 978-954-400-689-1).

Б. Иванова. Езически култови места от римската епоха в Поломието – В VІІ Научна конференция „Поломието – находки, събития и личности”, под печат.


© 2017 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн