BG / EN
д-р Люба Трайкова

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, 1000 София

Образование и допълнителна квалификация

От 2013 зачисляване като редовен докторант към НАИМ-БАН с тема „Коланът южно от Долен Дунав, край на ІІІ – начало на VІІ в.“, с научен ръководител доц. д-р Людмил Вагалински

2001 защита на магистърска теза в НБУ


Чужди езици

Aнглийски, руски


Сфера на научните интереси

Антични метални части за колан


Археологически разкопки и проекти

1995 - 2012 некропол на Аполония (дн. гр. Созопол); раннонеолитен обект в кв. „Слатина“ – София; обработка на документация на Античния фонд на НАИМ-БАН; античната крепост Трансмариска (дн. гр. Тутракан); съвместно с немски екип на римския кастел Ятрус (дн. с. Кривина, Русенско); теренни археологически проучвания по АКБ съвместно с немски екип на територията на общини Свищов, Левски, Бяла и Русе; Никополис ад Иструм (при дн. с. Никюп, Великотърновско); късноантична крепост в землището на с. Дичин, Великотърновско, съвместно с английски екип; по трасето на АМ „Тракия“ в землището на с.Арнаутито, Старозагорско; в НАР – Деултум (при дн. гр.Средец, община Бургас); теренни археологически проучвания по газопровод „Набуко“; надгробна могила в землището на с. Каменци, Силистренско; кв.„Сарафово“ – Бургас; античен град Хераклея Синтика (в м. „Рупите“ при гр.Петрич)


© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн