BG / EN
д-р Люба Трайкова

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, 1000 София

Образование и допълнителна квалификация

2001


Чужди езици


Сфера на научните интереси


Археологически разкопки и проекти

1995 - 2012


© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн