BG / EN
Николай Русев

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, 1000 София

Образование и допълнителна квалификация

2013 редовен докторант в Секция за антична археология, НАИМ-БАН, тема на изследване “Амфори от диоцеза Тракия (ІV-VІ в.)”, научен ръководител доц. д-р Гергана Кабакчиева

2012 магистър по археология, СУ “Св. Климент Охридски”, тема на дипломната работа “Глинени лампи от Анхиало (І-VІІ в.)”, научен ръководител доц. д-р Сергей Торбатов


Чужди езици

Английски, руски


Сфера на научните интереси

Керамика от римската епоха и късната античност; теренни проучвания


Археологически разкопки и проекти

2012 тракийско светилище, античен и късноантичен център и средновековен град Перперикон, Кърджалийско – участие в разкопките; научен ръководител проф. Николай Овчаров

2011 античен град Анхиало – участие в разкопките; научен ръководител доц. д-р Сергей Торбатов

2011 тракийско светилище, античен и късноантичен център и средновековен град Перперикон, Кърджалийско – участие в разкопките; научен ръководител проф. Николай Овчаров

2010 античен град Анхиало – участие в разкопките; научен ръководител доц. д-р Сергей Торбатов

2010 тракийско светилище, античен и късноантичен център и средновековен град Перперикон, Кърджалийско – участие в разкопките; научен ръководител проф. Николай Овчаров

2010 тракийска могила от римската епоха – Каракочова могила, с. Братя Даскалови, Чирпанско – участие в разкопките; научен ръководител гл. ас. Здравко Димитров

2010 тракийска могила от римската епоха – Читашка могила, с. Братя Даскалови, Чирпанско – участие в разкопките; научен ръководител гл. ас. Здравко Димитров

2009 теренни археологически обхождания в околността на връх Аида, общ. Минерални Бани – участие в обходите; научен ръководител доц. д-р Красимир Лещаков

2009 тракийско светилище, античен и късноантичен център и средновековен град Перперикон, Кърджалийско – участие в разкопките; научен ръководител проф. Николай Овчаров

2009 археологически резерват Кабиле – участие в разкопките; научен ръководител гл. ас. Венета Ханджийска

2008 тракийско светилище, античен и късноантичен център и средновековен град Перперикон, Кърджалийско – участие в разкопките; научен ръководител проф. Николай Овчаров

2008 селищна могила от късния халколит и ранния бронз с. Сокол, Новозагорско – участие в разкопките; научен ръководител доц. д-р Красимир Лещаков

Избрана библиография


Статии

Димитров, З., Русев, Н., Антична керамика от Читашка могила, община Братя Даскалови, Чирпанско. – В Сборник в чест на 70-та годишнина на Г. Кузманов, под печат


© 2017 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн