BG / EN
Начало » Контакти » Азбучен лист на служителите » гл. ас. д-р Галина Дянкова-Грозданова
гл. ас. д-р Галина Дянкова-Грозданова

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, София 1000

Професионален опит


Образование и допълнителна квалификация

2012


Организационен опит


Чужди езици


Сфера на научните интереси


Археологически разкопки и проекти


Статии


Участие в български и международни научни проекти

2008 - 2012


© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн