BG / EN
Начало » Контакти » Азбучен лист на служителите » гл. ас. д-р Десислава Такорова
гл. ас. д-р Десислава Такорова

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, 1000 София

Професионален опит


Образование и допълнителна квалификация

2007 - 2012


Организационен опит


Чужди езици


Сфера на научните интереси


Археологически разкопки и проекти

2013


Статии


© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн