BG / EN
Начало » Контакти » Азбучен лист на служителите » гл. ас. д-р Десислава Такорова
гл. ас. д-р Десислава Такорова

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, 1000 София

Професионален опит

От 2013 асистент в Секция за праистория, НАИМ при БАН


Образование и допълнителна квалификация

2007 - 2012 редовен докторант в Секция за праистория в НАИМ при БАН, дисертация на тема „Раннонеолитната култура в долината на р. Струма и Софийското поле в контекста на връзките й с Анатолия“, научен ръководител проф. д.и.н. Васил Николов
2006 магистър по археология, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, дипломна работа на тема „Глинени предмети с неутилитарен характер от късния халколит в Североизточна България“, научен ръководител доц. д-р Красимир Лещаков
2004 бакалавър по археология, Софийски университет „Св. Климент Охридски”


Организационен опит

Заместник-ръководител на археологически разкопки


Чужди езици

Aнглийски, руски


Сфера на научните интереси

Праистория, неолит, халколит в Югоизточна Европа и Анатолия


Археологически разкопки и проекти

2013 археологически проучвания на раннонеолитно селище Слатина, София, заместник-ръководител
2011, 2009 спасителни разкопки на халколитно селище Върхари, Момчилградско, заместник-ръководител
2005 спасителни разкопки на праисторическо селище „Чавдарова чешма” при Симеоновград, заместник-ръководител

2013 спасителни разкопки на къснонеолитно ямно светилище Капитан Андреево, Свиленградско, член на екипа
2013, 2008, 2007, 2006, 2003, 2002 археологически разкопки на с. м. Юнаците, Пазарджишко, член на екипа
2011, 2009, 2008, 2007 редовни археологически разкопки на праисторически солодобивен център Провадия-Солницата, член на екипа
2007 спасителни разкопки на халколитно селище Върхари, Момчилградско, член на екипа
2007, 2006 спасителни разкопки на къснонеолитно ямно светилище „Дана бунар ІІ” при гр. Любимец, член на екипа
2004 спасителни разкопки на къснохалколитно селище Орлица, Кърджалийско, член на екипа

Избрана библиография


Статии

-D. Takorova. The natural environment in the process of neolithization of the Eastern and Central Balkans. – Studia Praehistorica, 14, 2011, 1-9.
-D. Takorova. Long distance contacts in later prehistory ecological, economical and social implications. – In V. Nikolov, K. Bacvarov (eds.). Salt and Gold the Role of Salt in Prehistoric Europe. Provadiqa-Veliko Tarnovo, 2011, 123-127.
-Д. Такорова. Култови стълбове от селищните могили Поляница, Овчарово и Търговище – интерпретации. – Известия на Исторически музей – Търговище, том ІІ, 2009, 9-18.
-D. Takorova. Early Neolithic Architecture in the Struma Valley. In press.
-В. Николов, В. Петрова, К. Бъчваров, П. Лещаков, Н. Христов, Е. Анастасова, М. Люнчева, Д. Такорова, К. Бояджиев, С. Трифонов, Е. Маринова, П. Пенкова, Б. Рангелов. Провадия–Солницата археологически разкопки и изследвания през 2008 г. Предварителен отчет. София, 2009, 132 с.
-Я. Бояджиев, М. Гюрова, К. Бояджиев, Д. Такорова, А. Андонова. Праисторическо селище „Чавдарова чешма” – Симеоновград. – В Спасителни археологически разкопки по трасето на железопътната линия Пловдив – Свиленград през 2005 г. В. Търново, 2008 г., 95-136.
-В. Николов, К. Бъчваров, П. Лещаков, М. Люнчева, Н. Христов, Г. Самичкова, Д. Такорова, К. Бояджиев, Е. Анастасова, С. Трифонов, С. Игнатова, Й. Паринова, Е. Пурнарова, В. Стоицова, Т. Малтер, В. Данов. Археологически проучвания на праисторическия солодобивен център Провадия-Солницата. – Археологически открития и разкопки през 2011 г. София, 2012, 66-68.
-Я. Бояджиев, К. Бояджиев, Д. Такорова. Халколитно селище „Върхари”, община Момчилград. – Археологически открития и разкопки през 2009 г. София, 2010, 93-95.
-В. Николов, В. Петрова, К. Бъчваров, П. Лещаков, Н. Христов, Е. Анастасова, М. Люнчева, С. Трифонов, Д. Такорова, К. Бояджиев, М. Доткова. Археологически проучвания на тел Провадия-Солницата. – Археологически открития и разкопки през 2009 г. София, 2010, 65-68.
-В. Николов, В. Петрова, П. Лещаков, Е. Анастасова, Н. Еленски, С. Игнатова, К. Бояджиев, Д. Такорова, М. Люнчева, М. Доткова. Археологическо проучване на къснонеолитно ямно светилище Любимец – Дана бунар 2. – Археологически открития и разкопки през 2007 г. София, 2008, 57-60.


© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн