BG / EN
гл. ас. д-р Милена Райчева

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, 1000 София

Образование и допълнителна квалификация

2015 - 2016 Постдокторантска специализация в Research Center for Anatolian Civlizations, Истанбул

2014 - Gipson стипендиант, постдокторантска специализация в Американския институт в Истанбул

2013 - Доктор по история и археология в Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Тема на дисертацията: “Императорският култ в провинция Тракия”.

2011 - Докторантски специализации във Френската школа в Атина и Американския институт в Истанбул

2010 - 2013 Редовен докторант към Катедра “Археология” в Софийски университет “Св. Климент Охридски”.

2007 - 2009 Магистър по археология в Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Тема на магистърската теза: “Административното устройство на Филипопол през 1-3 в.”.

2003 - 2007 Бакалавър по археология в Софийски университет “Св. Климент Охридски”.


Чужди езици

- Английски, италиански, немски, руски


Сфера на научните интереси

- Антична религия и пропаганда, архитектура, епиграфика.


Участие в научни форуми

2013 - XVIII Международен конгрес по класическа археология в Мерида.

2015 - Международна нумизматична конференция “Thrace – local coinage and regional identity: Numismatic research in the digital age”, Берлин.


© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн