BG / EN
гл. ас. д-р Милена Райчева

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, 1000 София

Образование и допълнителна квалификация

2015 - 2016

2014 -

2013 -

2011 -

2010 - 2013

2007 - 2009

2003 - 2007


Чужди езици

-


Сфера на научните интереси

-


Участие в научни форуми

2013 -

2015 -


© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн