BG / EN
ас. Стилиян Иванов

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, 1000 София
E-mail: stilsa@abv.bg

Професионален опит

- 2016

2012 - 2013


Образование и допълнителна квалификация

- 2014

- 2007

- 2002


Организационен опит

-


Чужди езици


Технически умения


Сфера на научните интереси


Археологически разкопки и проекти

- 2012

- 2013-2014

- 2015


Полева работа

1999 - 2016


Статии


Статии в поредицата АОР (Археологически открития и разкопки)


© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн