BG / EN
ас. Стилиян Иванов

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, 1000 София
E-mail: stilsa@abv.bg

Професионален опит

- 2016 асистент към Национален археологически институт с музей при БАН – Филиал Велико Търново.

2012 - 2013 уредник-археолог в Музея на занаятите – Троян


Образование и допълнителна квалификация

- 2014 магистър, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Исторически факултет, специалност „Археология”

- 2007 магистър, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Исторически факултет, специалност „История. Българска история”

- 2002 Средно художествено училище за приложни изкуства “Проф. Венко Колев”, гр. Троян, специалност “Реставрация и консервация на керамиката”


Организационен опит

- Ръководство на археологически проучвания


Чужди езици

Английски


Технически умения

Работа с пакет на WINDOWS и COREL


Сфера на научните интереси

Керамика и керамично производство през елинистическата, римската и късноантичната епоха на територията на Балканския полуостров. Пътна мрежа и крайпътни съоръжения в провинция Долна Мизия през епохата на Принципата; Римска военна фортификация.


Археологически разкопки и проекти

- 2012 заместник-ръководител на спасително археологическо проучване на късноантична кула в м. Шамака, при римската крайпътна станция Ад Радице, край гр. Троян и спасителни разкопки на светилище в района на римската крайпътна станция Состра, край с. Ломец, Троянско

- 2013-2014 заместник-ръководител на редовно археологическо проучване на римския кастел Состра, край с. Ломец, Троянско

- 2015 ръководител на археологическо наблюдение и спасително проучване във връзка с реконструкцията и рехабилитацията на ВиК мрежата на гр. Поморие, осъществена върху територията на „Античен град Улпиа Анхиало – Палеокастро”


Полева работа

1999 - 2016 член на изследователския коллектив при археологически разкопки на: пещерата Топля в землището на с. Голяма Желязна, община Троян (1999); антична и средновековна крепост в близост до вр. Хаджи Димитър (Бузлуджа) в Централна Стара планина (2000); тракийско светилище в м. Турлата край гр. Троян (2000); тракийско крайпътно светилище на връх Чучул в Централна Стара планина (2001); римска крайпътна станция Монтемно, в района на Троянския проход (2001); тракийско светилище в местността Паунов камък край с. Тъжа, община Павел баня (2001); връх Белинташ край с. Врата в Централни Родопи (2002-2003); раннохристиянска базилика в района на римския кастел Состра край с. Ломец, община Троян (2003); римска кула, преградна стена и ров намиращи се на територията на туристическо градче Беклемето в района на Троянския проход (2003); българо-британски археологически обхождания в околностите на античния град Никополис ад Иструм край с. Никюп, община Велико Търново (2004); римския кастел Состра край с. Ломец, община Троян (2005, 2010-2011); тракийска царска резиденция в подножието на връх Кози грамади в землището на с. Старосел, община Хисар (Същинска Средна гора) (2005, 2010-2011); гробно съоръжение в ”Четиньова могила” край с. Старосел, община Хисар (2008); кула и крепостна стена в границите на тракийската царска резиденция в подножието на връх Кози грамади в землището на с. Старосел, община Хисар (Същинска Средна гора) (2010); късноантичната крепост върху нос Акин, край гр. Черноморец, Бургаско (2012); античен и средновековен некропол, край гр. Мартен, Русенско (2013); тракийско и римско светилище на връх Кози грамади в землището на с. Старосел, община Хисар (Същинска Средна гора) (2013); римската крайпътна станция Состра, край с. Ломец, Троянско (2014); праисторическо и антично селище при гр. Кочериново, Благоевградско – АМ Струма, ЛОТ 2, Обект 16 (2014); късноантичната крепост върху полуостров Червенка, край гр. Черноморец, Бургаско (2014); крайпътна римска кула, намираща се в района на Троянския проход (2014); във връзка с реконструкцията и рехабилитацията на ВиК мрежата на гр. Поморие, осъществена върху територията на „Античен град Улпиа Анхиало – Палеокастро” (2014); парцел с идентификатор 44241.179.105 от кадастралния план на община Троян, разположен източно от главната порта на кастела Состра (2015); късноантична и средновековна крепост Порос, п-в Форос, кв. Крайморие, гр. Бургас (2016); античен обект край с. Поленица, Благоевградско по трасето на АМ Струма (2016); късноантична и средновековна крепост „Русокастро” край с. Русокастро, общ. Камено (2016); „Църква и баня, южно от манастира „Св. 40 мъченици” във Велико Търново” в гр. Велико Търново (2016). Отделните проучвания са осъществени под ръководството на различни изследователи, като: доц. д-р С. Торбатов (НАИМ-БАН), проф. д.изк. К. Тотев (НАИМ-БАН), гл. ас. д-р С. Александрова (НАИМ-БАН), доц. д-р Ив. Христов (НИМ), Д. Драгоев (РИМ-Русе), М. Николов (РИМ-Бургас), Р. Спасов (РИМ-Кюстендил).


Статии

Приставка за грънчарски кръг от римската епоха. – В: Великотърновският университет „Св. Св. Кирил и Методий“ и българската археология, 2. Проф. д-р Борис Борисов, ученици и приятели. Велико Търново, 2016, 255-260.

Ритуален керамичен съд от римската епоха (предварително съобщение). – В: Музеят и градът. Сборник с доклади от Национална научна конференция, посветена на 50-годишнината на Музея на занаятите (Троян 18-19 октомври 2012 г.). Троян, 2013, 38-45.

Керамичен комплекс. – В: Светилище на тракийския конник край Состра. София, 2013, 189-199.

Амфори и долиуми. – В: Акра, I. Проучване на ранновизантийска крепост на полуостров свети Никола при град Черноморец. София, 2013, 115-132.

Домашни съдове и други керамични изделия. – В: Акра, I. Проучване на ранновизантийска крепост на полуостров свети Никола при град Черноморец. София, 2013, 99-114.

Импортна червенолакова керамика. – В: Акра, I. Проучване на ранновизантийска крепост на полуостров свети Никола при град Черноморец. София, 2013, 83-97.

Употреба на строителна керамика. – В: Кози грамади, II. Проучване на одриска владетелска резиденция и светилища в Средна гора VIII-I в. пр.Хр. София, 2012, 67-77.

Употреба на кирпич. – В: Кози грамади, II. Проучване на одриска владетелска резиденция и светилища в Средна гора VIII-I в. пр.Хр. София, 2012, 57-66.

Строителна керамика. – В: Кози грамади, I. Проучване на одриска владетелска резиденция и светилища в Средна гора VIII-I в. пр.Хр. София, 2011, 168-179.

Питоси. – В: Кози грамади, I. Проучване на одриска владетелска резиденция и светилища в Средна гора VIII-I в. пр.Хр. София, 2011, 163-167.


Статии в поредицата АОР (Археологически открития и разкопки)

Археологическо наблюдение и спасително проучване във връзка с реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежата на гр. Поморие, осъществявана върху територията на „Античен град Улпиа Анхиало – Палеокастро“, гр. Поморие, Бургаска област. – Археологически открития и разкопки през 2015 г. София, 2016, 355–359.


© 2022 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн