BG / EN
гл. ас. д-р Стоян Михайлов

Професионален опит

2005 - 2017

2017 - 2017

2019

2018 - 2019


Образование и допълнителна квалификация

- 2019

- 1999


Чужди езици

-


Технически умения

-


Сфера на научните интереси

-


Археологически разкопки и проекти

2015


Полева работа

2007

2007

2012

2012

2014

2014

2015

2016

2016

2019


Научни публикации

2000

2018

2018

2017

2017

2017

2016 Early Byzantine Coins (6th century AD) from Izvoarele (Constanta County). In: Orient ?i Occident (= Cultura ?i civiliza?ie la Dunarea de jos, XXIX), Calara?i, 2016, 90-96.

2016

2015

2014

2014

2014

2012

2012

2011

2011

2011

2010

2010

2008

2008

2008

2007

2005

2004


Участие в български и международни научни проекти

2010 - 2013


© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн