BG / EN
гл. ас. д-р Виктория Петрова

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, София 1000
Телефон: +359 2 988 24 06

Професионален опит

2012

2012

2010

2009

2008

2006

2003

1999 - 2001


Образование и допълнителна квалификация

2004

1997


Организационен опит

2010

2002

1999


Чужди езици


Технически умения

WORD, EXCEL, CORELDRAW


Сфера на научните интереси


Археологически разкопки и проекти

2012

2012

2008 - 2010

2004

2000 - 2005

2000 - 2006

1999 - 2000

1999 - 2004

1998 - 2000

1997 - 1998

1994 - 1996

1994 - 1995

1994 - 1995

1992 - 1993


Научни публикации


© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн