BG / EN
Иван Вайсов

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, 1000 София
E-mail: naim@naim.bg

Професионален опит

От 1981 специалист към „Секция за праистория“ в Национален археологически институт с музей – БАН

1981 Исторически музей, гр. Търговище, днес РИМ-Търговище


Образование и допълнителна квалификация

1984 PhDr на Университа „Ян Амос Коменски“, гр. Братислава, Словакия

1981 висше образование по археология, специалност праистория, Университет „Ян Амос Коменски“, гр. Братислава, Словакия


Организационен опит

Ръководител на няколко самостоятелни археологически експедиции

Дългогодишен член на българския екип, участващ в реализацията на гръцко-български проект „Studies of the Prehistoric Settlement Promachon-Topolica“

Координатор на няколко научни проекта


Чужди езици

Словашки, немски


Научна дейност

- Изследване на праисторическата антропоморфна пластика

- Изследване на късния неолит в долината на р. Струма

- Изследване на най-ранните периоди от неолита на Балканите

- Изследване на ранната металургия на Балканите

- Изследване епохите на неолита, енеолита и преходния период по западното крайбрежие на Черно море


Сфера на научните интереси

- археология, праисторически култури (неолит, енеолит и ранна бронзова епоха в българските земи, Северна Гърция, Югоизточна и Централна Европа – VІI-ІІІ хил. пр. Хр.), палеоекология, екологични кризи през VII-III хил. пр. Хр., теренни археологически проучвания, културно-историческо наследство, Егейска археология, ранна металургия и металургията на Преходния период, праисторическа антропоморфна пластика, GIS


Археологически разкопки и проекти

2012 ръководител на проучванията на неолитното селище Курило-Кременица, кв. Курило, гр. Нови Искър, община София

2011 - 2012 ръководител на проучванията на неолитното селище Курт Орман при с. Бата, Поморийско

2011 ръководител на интердисциплинарни проучвания на неолитното селище Юрчешме, до с. Бата, Поморийско

2010 - 2011 ръководител на интердисциплинарни проучвания в Промахон-Тополница, сектор Тополница

1993 - 2003 участник от българска страна в съвместното проучване на неолитното селище Промахон-Тополница, сектор Промахон, Гърция

1991 заместник-ръководител на археологическите проучвания на неолитното селище при с. Копривец, Русенско

1984 член на екипа. проучващ раннонеолитно селище в м. „Луканово дърво“ при с. Градешница, Врачанско

1983 - 1984 заместник-ръководител на археологическите проучвания в м. Резервата, при с. Дриново

1980 - 1992 Промахон-Тополница, сектор Тополница, от 1986 заместник-ръководител на археологическите проучвания

1981 - 1982 къснонеолитно селище Подгорица, Търговишко

1977 - 2004 селищна могила с некропол „Големия остров“ при с. Дуранкулак

1977 „Овчарово гората“ при с. Руец, Търговишко


Научни публикации

- Χ. Κουκούλη-Χρυσανθάκη, H. Todorova, I. Ασλάνης, I. Vajsov, Μ. Βάλλα. Γεωφυσική έρευνα και αρχαιολογική πραγματικότηταστον νεολιθικό οικισμό Προμαχών-Topolniča. – In: E. Stefani, N. Merousis, A. Dimoula (eds.). A Century of Researchin Prehistoric Macedonia 1912-2012. Thessaloniki 2014, 251-260


Студии

Х. Тодорова, И. Вайсов. Новокаменната епоха в България (краят на седмото-шестото хилядолетие преди новата ера). София (Издателство „Наука и изкуство“) 1993.

H. Todorova, I. Vajsov. Der kupferzeitliche Schmuck Bulgariens. – PBF XX, 6 (Stuttgarrt 2001).


Статии

I. Vajsov. Promachon-Topolnica. A Typology of Painted Decorations and Its Use as a Chronological Marker. – In M. Stefanivic and H. Todorova (eds.)The Valey of Strimon in Prehistory. In the Steps of James Harvey Gaul – vol. 3., 2006, 89–130.

I. Vаjsоv. La sculptur anthropomrphe du site néolithique Oussoé pres de village d’Asparoukhovo, départament de Varna. – Studia Рraehistorica 10, 1989, 103–141.

I. Vajsov. Anthropomorphe Plastik aus dem prähistorischen Gräberfeld bei Durankulak. – Studia Praehistorica 11–12, 1992, 95–113.

I. Vajsov. Die frühesten Metalldolche Südost- und Mitteleuropas. – Praehistorische Zeitschrift 68, 1993/1, 103–145.

I. Vajsov. The Typology of the Anthropomorphic Figurines from Northeastern Bulgaria. – In M. Stefanovich, H. Todorova, H. Hautmann (Eds.). In the Steps of James Harvey Gaul, Volime 1 (James Harvey Gaul, in Memoriam) (Sofia 1998), 107–142.

I. Vajsov. Das Grab 982 und die Protobronzezeit in Bulgarien. – In H. Todorova (Edit.). Durankulak, Band II, Die prähistorischen Gräberfelder. Teil 1 (издание на Deutsches Archäologisches Institut in Berlin) (Sofia 2002), 159–176.

Ch.Koukouli-Chrysanthaki, H.Todorova, I.Aslanis, I.Vajsov, M.Valla. Promachon-Topololnica A Greek-Bulgarian Archaeological Project. – In M. Stefanivic and H. Todorova (eds.)The Valey of Strimon in Prehistory. In the Steps of James Harvey Gaul – vol. 3. 2006, 52–88.


Преподавателска дейност

2004 - 2009 - 2015 ръководител на теренната практиката на студенти от НБУ


Участие в български и международни научни проекти

Участник от българска страна в международен екип изпълняващ проект „Studies of the Prehistoric Settlement Promachon-Topolica“

Координатор и член на научния екип на проект „Струмският път, трансмисия на контакти между Егея и Балканите през праисторията”

Координатор и член на научния екип на проект „Кадастрална политика и географска информационна система (GIS) на културно- историческото наследство в Кюстендилска област”

Координатор и член на научния екип на проект „Екологичните кризи в България през холоцена – VІІ–ІІІ хил. пр. Хр.”

Избрана библиография


© 2022 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн