BG / EN
Елка Анастасова

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, 1000 София
Телефон: +359 2 988 24 06

Професионален опит


Образование и допълнителна квалификация

1995 - 1997

1991 - 1997

1991 - 1992

1986 - 1990


Организационен опит

2011

2010

2010

2006

2004


Технически умения


Научна дейност


Сфера на научните интереси


Археологически разкопки и проекти

2005 - 2011

2004 - 2009

2006 - 2007

2004 - 2005

2004 - 2005

2003 - 2004

1996 - 2004

1995 - 1996

1999

1996

1995

1994

1994

1994

1994

1993

1992


Студии

E. Anastasova. “Stone Implements from the Prehistoric Settlement of Balgartchevo, Blagoevgrad District”. In Balgarchevo – The Prehistoric Settlement, v.II, (in press).


Статии


© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн