BG / EN
Татяна Стефанова

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, София 1000
Телефон: +359 2 9882406

Професионален опит

1997 - 1998

1996 - 1997

1992 - 1993


Образование и допълнителна квалификация

1993 - 1996

1986 - 1991

1981 - 1986

1998

1995

1993


Организационен опит

2002

2001

2001

2001

2000

2000

1999


Чужди езици


Технически умения


Сфера на научните интереси


Археологически разкопки и проекти

2004

2002 - 2003

2001

2000

2000

2000

2000

1999

1998 - 1999

1996

1993 - 1994

1993 - 1994

1993 - 1994

1992

1988 - 1993

1988 - 1990


Научни публикации


© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн