BG / EN
Татяна Стефанова

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, София 1000
Телефон: +359 2 9882406

Професионален опит

От 1998 археолог-проучвател, Секция за праисторическа археология, Национален археологически институт с музей – БАН

1997 - 1998 преводач, българо-холандски пилотен проект за Добрички район “Електронна система за поземлена регистрация в България” (финансиран от Програма ФАР)

1996 - 1997 координатор, Съюз на българските фондации и сдружения, София

1992 - 1993 музеен уредник, Археологически музей – Раднево, Хасковско


Образование и допълнителна квалификация

1993 - 1996 редовна аспирантура (неолит), катедра Археология, Исторически факултет, СУ “Св. Климент Охридски”

1986 - 1991 специалност История, специализация Археология, Исторически факултет, СУ “Св. Климент Охридски”

1981 - 1986 гимназия с преподаване на френски и английска език, Сливен
Специализации

1998 3-месечна специализация (неолит) в Белградския университет, Белград, Република Югославия (стипендия на Министерство на образованието на Република Югославия)

1995 15-дневна специализация в Истанбулския университет, Истанбул, Турция

1993 15-дневна специализация в Истанбулския университет, Истанбул, Турция.


Организационен опит

2002 член на екипа по подготовката на постоянната експозиция в зала “Праистория” на Археологическия музей

2001 член на екипа по подготовката на временна експозиция “Венециански изделия от стъкло от Ренесанса до 19 век” в залата на Археологическия музей

2001 член на екипа по подготовката на постоянната експозиция в зала Трезор на Археологическия музей

2001 член на екипа по подготовката на постоянната експозиция в залата на Археологическия музей

2000 член на експертна комисия за оглед и оценка на фонд на НАИМ

2000 член на експертна междуведомствена комисия за съдбата на обектите по АМ “Марица”

1999 член на организационния комитет на V Национална конференция по праистория, 31 май – 1 юни 1999 г., Караново


Чужди езици

английски, руски – писмено и говоримо

сръбски – говоримо


Технически умения

компютърна грамотност

рисуване на керамика


Сфера на научните интереси

Праистория; неолит, халколит, ранна бронзова епоха; керамика; етноархеология, етнология.


Археологически разкопки и проекти

2004 археологически разкопки на неолитно селище Чатал Хююк-Изток, Турция, член на международния археологически екип

2002 - 2003 археологически разкопки на неолитно селище Чатал Хююк-Изток, Турция, член на археологическия екип на Калифорнийския университет в Бъркли

2001 програма “Живо наследство”, член на Консултативния екип

2000 спасителни археологически разкопки на открити селища от ранния неолит и късножелязната епоха по трасето на газопровода за Гърция, Турция и Македония до с. Съединение, Карнобатско, зам.-ръководител

2000 археологически разкопки на селищна могила Караново, Новозагорско, член на екипа

2000 спасителни археологически разкопки на култов център от късножелязната епоха до с. Горово, Карнобатско по трасето на газопровода за Гърция, Турция и Македония; зам.-ръководител

2000 спасителни археологически разкопки на открито селище от късния неолит до гр. Любимец, Харманлийско; зам.-ръководител

1999 археологически разкопки на селищна могила Караново, Новозагорско, член на екипа

1998 - 1999 археологически разкопки на селищна могила Банята до с. Капитан Димитриево, Пещерско, член на екипа

1996 археологически разкопки на неолитното селище Помощица, Поповско, член на екипа

1993 - 1994 спасителни теренни обхождания и археологически разкопки по трасето на автомагистрала “Марица”, член на екипа

1993 - 1994 спасителни археологически разкопки на селищна могила Мъдрец, Гълъбово, член на екипа

1993 - 1994 спасителни археологически разкопки на раннохалколитното селище Дервишов оджак, Любимец, член на екипа

1992 археологически разкопки на халколитно селище Искрица, Гълъбово, член на екипа

1988 - 1993 дългосрочни проучвания и спасителни разкопки в района на откритите мини и енергийния комплекс “Марица-Изток”, ежегодни теренни проучвания на районите, застрашени от дейността на рудниците, член на екипа

1988 - 1990 археологически разкопки на селищна могила Гълъбово, Гълъбово, член на екипа


Научни публикации

T. Stefanova. Die Keramik der Stufe Karanovo III aus Haus 12.I. – In S. Hiller u. V. Nikolov (Hrsg.). Karanovo, IV. Die Ausgrabungen im Norrdsüd Schnitt, 1993-1999. Wien Phoibos Verlag, 2005, 55-59.

Т. Стефанова. Къснонеолитна керамика от м. Турското гробе край с. Рогозиново, Харманлийско. – В Карановски конференции за праисторията на Балканите. 1. Тракия и съседните райони през неолита и халколита. София, 2000, 37-42.

Т. Стефанова. Раннонеолитна керамика. – В В. Николов (ред.). Селищна могила Капитан Димитриево. Разкопки 1998-1999. София-Пещера, 1999, 25-37.

T. Stefanova. On the problem of the Anatolian-Balkan relations during the Early Neolithic in Thrace. – Documenta Praehistorica XXV (Porocilo o raziskovanju paleolitika, neolitika in eneolitika v Sloveniji XXV), Ljubljana, 1998, 91-97.

T. Stefanova. Early Neolithic Pottery from Tsiganova mogila. – In Maritsa Project. Rescue Archaeological Excavations along Maritsa Motorway in South Bulgaria. Vol. 1, Sofia, 1997, 29-52.

T. Stefanova. A Comparative Analysis of Pottery from the “Monochrome Early Neolithic Horizon” and “Karanovo Horizon” and the Problems of the Neolithization of Bulgaria. – Porocilo o raziskovanju paleolitika, neolitika in eneolitika v Sloveniji XXIII, Ljubljana, 1996, 15-38.

Т. Стефанова. Халколитна епоха. – В И. Панайотов, К. Лещаков, С. Александров, И. Змейкова, Ц. Попова, Т. Стефанова. Селищна могила Гълъбово – халколитна, ранна и средна бронзова епоха. Марица-Изток. Археологически проучвания, 1, София, 1991, 141-153.


© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн