BG / EN
проф. д-р Венцислав Динчев

Телефон: +359 2 8558660
E-mail: veanide@bol.bg

Професионален опит

2002

1997

1993

1991 - 1992

1987 - 1990

1985 - 1986


Образование и допълнителна квалификация

1996

1985

1985

1993 - 2010


Организационен опит

2003 - 2008

2001 - 2003

2001 - 2007

1997 - 2001

1991 - 1992


Чужди езици


Технически умения


Монографии


Рецензии


Преподавателска дейност

2002 - 2009

2003 - 2005


Участие в редколегии


Участие в български и международни научни проекти

1987 - 1990

1996 - 2006

2005

2008 - 2009

1992 - 1993

1993 - 1994

1998

2000

2001 - 2007

2003

2003

2004

2005

2005 - 2007

2006 - 2007

2007 - 2009

2009

2009

2010


© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн