BG / EN
Начало » Контакти » Азбучен лист на служителите » проф. д.и.н. Станислав Станилов
проф. д.и.н. Станислав Станилов

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, София 1000

Професионален опит

1987 - 2003

1979 - 1987

1976 - 1979

1969 - 1972


Образование и допълнителна квалификация

2002

1976

1972 - 1975

1968

1961


Организационен опит


Чужди езици


Технически умения


Сфера на научните интереси


Археологически разкопки и проекти


Научни публикации


Участие в редколегии


Членство в научни организации


© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн