BG / EN
Ралица Анкова

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, София 1000
E-mail: Arh-rali@abl.bg

Професионален опит

Пазител-информатор, НАИМ-БАН


Образование и допълнителна квалификация

Средно образование СОУ “Христо Ботев” – гр. Никопол. В момента следвам в Нов български университет – Археология


Технически умения

Английски език

Компютърна грамотност


© 2017 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн