BG / EN
инж. Пламен Бонев

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, София 1000

Професионален опит

1989 - 1994

1987 - 1989


Образование и допълнителна квалификация

2011

2008 - 2012

1981 - 1987


Организационен опит

1992


Чужди езици


Технически умения


Сфера на научните интереси


Статии


Участие в научни форуми

2011

2010

2010

2010

2008


Участие в български и международни научни проекти


© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн