BG / EN
Начало » Контакти » Азбучен лист на служителите » ас. д-р Анастасия Беливанова
ас. д-р Анастасия Беливанова

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, 1000 София

Професионален опит

1998 - 2002


Образование и допълнителна квалификация

1997


Организационен опит

2000


Технически умения


Сфера на научните интереси


Археологически разкопки и проекти

2004

2004

2003

2000

1996 - 2001

1996 - 1999

1998

1997 - 1999

1993 - 1997


Научни публикации

A. Belivanova. Early Roman Glass from Bulgaria (1st the first half of the 2nd century). – Archaeologia Bulgarica, 3, 1999, 1, 35-49.


Участие в редколегии


Издания
Годишник на Националния археологически музей
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн