BG / EN
гл. ас. д-р Петър Димитров

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, София 1000

Професионален опит

2006 - 2013

2003 - 2006


Образование и допълнителна квалификация

2001


Чужди езици


Технически умения


Сфера на научните интереси


Археологически разкопки и проекти


Участие в редколегии


© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн