BG / EN
гл. ас. д-р Петър Димитров

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, София 1000

Професионален опит

2006 - 2013 зам.-научен секретар на НАИМ-БАН

2003 - 2006 секретар на Секцията за средновековна археология, Национален археологически институт с музей – БАН


Образование и допълнителна квалификация

2001 магистър, НБУ, археология


Чужди езици

Английски, руски


Технически умения

Работа с филмова и дигитална фото техника, Нивелир, Теодолит, Тотална станция, GPS

Работа с компютри и периферия (принтери, скенери, плотери), работа със софтуер за обработка на текст и графика (Microsoft Office, Adobe CS, Corel GS и др.), GIS и LIDAR софтуер; техническо чертане


Сфера на научните интереси

Ранносредновековна археология


Археологически разкопки и проекти

Участник в експедиции, проучващи Плиска (2000-2001) и Велики Преслав (2003-2013); крепостите “Лютица” и “Балък дере” до Ивайловград (2002, 2004); средновековното селище при с. Драганци (2003) и др.


Участие в редколегии

Археологически открития и разкопки

Годишен отчет на НАИМ-БАН


© 2022 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн