BG / EN
доц. д-р Евгения Генчева

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, 1000 София
E-mail: saa@naim.bg

Професионален опит

1994 - 2002

1982 - 1994

1979 - 1981


Образование и допълнителна квалификация

1979

1994


Организационен опит

2001

1998


Чужди езици


Технически умения


Сфера на научните интереси


Археологически разкопки и проекти


Научни публикации

E. Genczeva. Sondażowe badania wykopaliskowe kilku stanowisk archeologicznych w gminie Stryszów w Beskidzie Średnym. – Sprawozdania Archeologiczne, XXXIV, 1982, 237-245.

E. Genčeva Die Architektur des römischen Militarlager und der fruhbyzantinischen Stadt Novae (Erkundungen 1980-1994). – In Roman Limes on the Middle and Lower Danube. Belgrad, 1996, 187-193 (mit A. Milčeva).

E. Genčeva Zapinki rzymskie i póżnoantyczne z Novae. – Novaensia, 11, 1998, 7-80.

E. Genčeva Drobne przedmioty metalowe z odcinka IV w Novae. Sprzączki, aplikacje, kolczyki. – Novensia, 11, 1998, 81-97.

E. Genčeva Städtebauliche Struktur von Novae – IV.-V. Jht. – In Studia Danibiana. The Roman Frontier at the Lower Danube 4th – 6th Centuries (The Second International Symposium – Murighiol-Halmyris, 18-24 August 1996). Bucharest, 1998, 151-155 (mit A. Milčeva).

E. Genčeva. Neue Angaben bezüglich des Militärlagers von Novae im Unterdonaubecken aus der früheren Kaiserzeit. – Archaeologia Bulgarica, 3I, 1999, 1, 21-33.

E. Genčeva. Metalowe części wyposażenia żołnierskiego z Novae. – Novensia, 12, 2000, 49-99.

E. Genčeva. Drobne przedmioty metalowe z sekroru X w Novae. – In NOVAE. Studies and materials II. Poznań, 2002 (in print).

E. Genčeva. Le premier camp militaire à Novae. – Novensia, 14, 2003, 21-37.


Преподавателска дейност


Участие в редколегии


© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн