BG / EN
Снежана Горянова

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, София 1000
Телефон: +359 2 8573084

Професионален опит


Образование и допълнителна квалификация

1987


Чужди езици


Технически умения


Сфера на научните интереси


Археологически разкопки и проекти

2004

2000 - 2001

1999

1993

1990 - 2004


Научни публикации


Преподавателска дейност

1995 - 1997


© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн