BG / EN
доц. д-р Валери Григоров

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, София 1000
E-mail: valerig@abv.bg

Професионален опит

2002

1996


Образование и допълнителна квалификация

2003

1993


Чужди езици


Сфера на научните интереси


Археологически разкопки и проекти

2011

2011

2009 - 2011

2008 - 2009

2006 - 2008

2008

2005 - 2007

2004

2004

2003

2002 - 2004

1997 - 2000

1997 - 1999

1999


Научни публикации


Участие в научни форуми

2010

2010

2009

2008

2005


Участие в редколегии


© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн