BG / EN
доц. д-р Гергана Кабакчиева

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, 1000 София

Професионален опит

1997

1986 - 1997

1976 - 1986


Образование и допълнителна квалификация

1996

1991

1985

1975


Организационен опит


Чужди езици


Технически умения


Сфера на научните интереси


Археологически разкопки и проекти

1976 - 1981

1987

1981 - 1984

1999 - 2000


Монографии


Статии

8. Kabakchieva 1987

9. Kabakchieva 1987

10. Kabakchieva 1990

11. Kabakchieva 1990

12. Kabakchieva 1991

14. Kabakchieva 1994

15. Kabakchieva 1995

16. Kabakchieva 1996

17. Kabakchieva 1997

18. Kabakchieva 1997

19. Kabakchieva 2000

21. Kabakchieva 1999

23. Kabakchieva 2000

25. Kabakchieva 1999

26. Kabakchieva 2000

27. Kabakchieva 2000


Преподавателска дейност


Членство в научни организации


Издания
Годишник на Националния археологически музей
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн