BG / EN
д-р Румяна Милчева

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, София 1000

Професионален опит

от 1989 специалист-археолог в секцията по „Антична археология” в НАИМ

1980 - 1988 специалист-археолог в секцията по „Старо изкуство” в Института за изкуствознание при БАН


Образование и допълнителна квалификация

2011 двумесечна специализация в Берлин по покана на Немския археологически институт

2008 защита на докторска дисертация на тема „Римска портретна пластика в провинция Долна Мизия (І-началото на ІV в.)”, НАИМ – БАН

2008 - 2005 и 2003 едномесечна специализация в Атина (във Френската школа)

1999 двумесечна специализация в Берлин по покана на Немския археологически институт

1991 едномесечна специализация в Рим по линия на ЕБР

1986 тримесечна специализация в Германия, финансирана от Немската служба за aкадемичен обмен (DAAD)

1980 магистратура по история със специализация по археология, Софийски университет „Св. Климент Охридски”


Организационен опит

Участие в организирането на изложби в България (София 2009, 2008, 2007, 2005, 2004; Созопол 2004) и Гърция (Кавала 2003, 2009; Драма 2008, 2009; Амфиполис 2004, Тасос 2008)

Участие в организирането на международни симпозиуми (Созопол 2004; Сандански 2002)


Чужди езици

Немски, руски и английски


Сфера на научните интереси

Антична археология; римска портретна скулптура от провинциите Тракия и Мизия; надгробна пластика от долината на Струма; остотеки с гирляндна украса


Археологически разкопки и проекти

2010 - 2009 елинистически кули в м. „Глифонери” и „Фари” на о-в Тасос, Гърция (заместник-ръководител)

2001 - 2006 редовни археологически разкопки в гр. Сандански, обект Епископска базилика (член на екипа)

1997 спасителни разкопки в Костинброд (заместник-ръководител)

1989 - 1990 българо-италиански разкопки в Рациария (член на екипа)

1999 - 2004 изпълнител на българо-германски научен проект на тема „Антична скулптура в България” (координатори на проекта доц. Ст. Ангелова, СУ „Св. Климент Охридски” и Prof. D. Rössler, Humboldt-Universität, Berlin)

Избрана библиография


Студии

R. Milceva mit Beiträgen von D. Kreikenbom. Römische Porträts im Archäologischen Nationalmuseum Sofia. Antike Skulptur in Bulgarien Bd. I. Langenweißbach 2005.


Статии

R. Milcheva (2012 ). Roman Portrait Sculpture from the Lower Danube Moesian Limes, in L.Vagalinski – N. Sharankov – S. Torbatov (eds.). The Lower Danube Roman Limes (1 st – 6 th C. AD). Sofia, 159-194.

R. Milceva (2011 ). Ein marmorner Frauenkopf aus Apollonia Pontica”. – Archaeologia Bulgarica XV, 1, 63-68.

Р. Милчева (2011 ). Портретна статуя на император Септимий Север. – Археология LII, 2, 117-122.

Р. Милчева (2010 ). Два императорски портрета от Одесос. В Сборник посветен на акад. Д. П. Димитров (под печат).

R. Milceva – Z. Bonias (2009). Zu einigen Grabreliefs mit Porträt aus dem mittleren Strymontal, in Funerary Sculpture of the Western Illyricum and Neighbouring Regions of the Roman Empire. International Scholarly Conference Split (под печат).

Р. Милчева (2008 ). Преработен портрет на император Веспасиан. В Studia in Honorem Alexandrae Dimitrova-Milceva. Югоизточна Европа през античността (6 в. пр. Хр. – нач. на 7 в. сл. Хр.). Велико Търново, 344-348.

R. Milcheva (2008 ). Roman portrait in the Roman Provinces Thrace and Moesia, in A. Minchev (eds). Gods, Humans, Masks. Catalogue of exhibition. Varna, 30- 34.

R. Milceva (2006 ). Ein Porträt Hadrians. В А. Милчева и В. Кацарова (ред.) SPARTACUS II. 2075 години от въстанието на Спартак. Трако – римско наследство. 2000 години христянство. Международен симпозиум Сандански 2002. Велико Търново, 184-188.

Р. Милчева (2005 ). Два женски портрета от първата половина на 3 век. В Heros Hephaistos. Studia in Honorem L. Ognenova-Marinova. Велико Търново, 445-451.

R. Milceva (2005 ). Bildnis des Marc Aurel, in Stephanos Archaeologicos in honorem Professoris Ludmili Getov. Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis Suppl. IV, Sofia, 500-503.

R. Milceva (2004 ). Umgearbeitetes römisches Bildnis eines Mannes. – Archaeologia Bulgarica VIII, 1, 25-28.

R. Milceva (2002 ). Eine Gruppe Porträts aus der zweiten Hälfte des 3. Jahrhundert. В Римският и късноантичният град. Международна научна конференция, Велико Търново (2000), София, 352-355.

Р. Милчева (2002 ). Една портретна статуя на тогатус от ранноимператорската епоха. В Сборник изследвания в чест на проф. А. Милчев. Studia Archaeologica Suppl. II, 124-127.

Р. Милчева (2002 ). Два мъжки портрета от римската епоха от Долна Мизия.- Археология XLIII, 3, 43-48.

Р. Милчева (2001 ). В Избрани скулптурни паметници. Водач. София (№ 9,18, 20-26; 28-29).

Р. Милчева (1998 ). Два женски портрета от втори век. – Археологически вести, 1, 21-26.

R. Milceva (1997 ). Zwei kleinasiatische Beispiele der Porträtplastik in der Provinz Thrakien. In J. Bouzek – I. Ondrejova (eds.). Roman Portraits. Acts of the Third International Conference on the Roman Portraits (Prague 1989). Mainzvon Zabern, 70-72.

R. Miltcheva (1997 ). Two Monuments of the Portrait Plastic Art from the Middle of the Third Century from the Roman Province Lower Moesia. -Archaeology in Bulgaria , vol.1, 1, 77-82.

Р. Милчева (1995 ). Женски портрети от Антониновата епоха от Националния археологически музей в София (ІІ). – Археология ХХХVІІ, 2, 18-26.

R. Milceva (1994 ). Testa femminile del Museo Archeologico Nazionale di Sofia. In G. Susini (eds.). Limes. Studi di Storia 5, 41-45.

Р. Милчева (1994 ). Два мъжки портрета от епохата на Северите. В Д. Драганов (ред.). Поселищен живот в древна Тракия. ІІІ Международен симпозиум „Кабиле” (Ямбол 1993), 396- 400.

Р. Милчева (1993 ). Още веднъж за мъжката глава от Стара Загора. – ГНАМ ІХ, 75-77.

Р. Милчева (1993 ). Северов или Галиенов? (По повод на един мъжки портрет от Националния археологически музей – София). – Археология ХХХV, 3, 51-57.

Р. Милчева (1992 ). Женска глава от с. Рибен. – ГНАМ VІІІ, 197-201.

Р. Милчева (1991 ). Женски портрети от Националния археологически музей в София (І). – Археология ХХХІІІ, 3, 27-32.

R. Milceva (1988 ) . Ein Frauenporträt aus Odessos. In N. Bonacasa – G. Rizza (eds.). Ritratto ufficiale e ritratto private. Atti della II. Conferenca Internazionale sul Ritratto Romano. (Roma 1984), 391-395.

Р. Милчева (1985 ). Нови наблюдения върху бронзовата глава от Бонония (дн. Видин). – Нумизматика ХІХ, 3, 29-35.

Р. Милчева (1982 ). Юношески портрет от Синитово. – Изкуство ХХХІІ, 9, 26-30.

Отзиви

Р. Милчева (1990 ). Трета международна конференция по проблемите на римския портрет. – Археология ХХХІІ, 2, 63.

Р. Милчева (1985 ). ІІ международна конференция по римския портрет, състояла се в Рим. – Археология ХХVІІ 1985, 4, 56-58.


© 2021 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн