BG / EN
доц. д-р Красимир Ников

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, София 1000

Професионален опит

От 2005 научен сътрудник І ст., Секция за тракийска археология, Национален археологически институт с музей – БАН

От 2003 секретар, Секция за тракийска археология, Национален археологически институт с музей – БАН

2003 - 2005 научен сътрудник ІІ ст., Секция за тракийска археология, Национален археологически институт с музей – БАН


Образование и допълнителна квалификация

2000 доктор по история, СУ “Св. Климент Охридски”; тема на дисертацията Културни контакти на Южна Тракия с Егейския свят през ранната желязна епоха по данни на керамиката

1995 - 1998 редовен докторант в катедра Археология, СУ “Св. Климент Охридски”; стипендиант на фондация Сасакава

1992 магистър по история, специализация археология, СУ “Св. Климент Охридски”; тема на дипломната работа Културни контакти през ранножелязната епоха в Югоизточна Тракия по данни на керамиката; научен ръководител доц. д-р Тотко Стоянов


Организационен опит

От 2003 секретар на Секция за тракийска археология, Археологически институт с музей – БАН

1996 - 2004 ръководител на археологически проучвания на култов обект от ранната желязна епоха в района на енергийния комплекс Марица-Изток


Чужди езици

Английски, руски


Сфера на научните интереси

късна бронзова епоха, ранна желязна епоха; Гърция, Анатолия и Източно Средиземноморие; керамика, обредна дейност


Археологически разкопки и проекти

1995 - 2004 с. П. Градец, общ. Раднево поле с обредни ями от ранната желязна епоха; ръководител

2003 - 2004 с. М. Тръново, общ. Чирпан поле с обредни ями; зам. ръководител

1992 - 2005 Тракийски градски център – ИАР Сборяново, общ. Исперих; член на екипа; зам. ръководител (от 2003)

1999 - 2000 гр. Любимец поле с обредни ями и ров; ръководител

1998 с. Прилеп, общ. Карнобат, надгробна могила; член на екипа

1997 с. Главан, общ. Раднево мегалитно гробно съоръжение; зам. ръководител

1994 с. П. Градец, общ. Раднево средновековно селище; член на екипа

1993 с. Рогозиново, общ. Харманли, селище и култов обект от ранната желязна епоха; зам. ръководител

1992 с. Искрица общ. Раднево, обредни ями от късната желязна епоха и средновековен некропол; член на екипа

1990 с. Староселец, общ. Раднево, поле с обредни ями; стажант


Преподавателска дейност

1998 - 2005 СУ “Св. Климент Охридски”

2003 - 2004 Нов български университет, София


Участие в научни форуми

2004 Международна научна конференция “Траките и околният свят”] “Нови данни за местното керамично производство в гетската столица в Сборяново”; Шумен.

2004 International Symposium “Les productions céramiques du Pont-Euxin à l’époque grecque”; “Late Archaic and Classical Monochrome Pottery from the Thraco-Pontic Area” (в съавторство с А. Божкова); Букурещ-Тулча-Констанца

2002 Exploratory Workshop Early Symbolic Sistems for Communication in Southeast Europe The meaning of Regionalism in South Thracian Pottery Decoration during Early Iron Age; Karlovo

2002 Научна конференция “10 години Археологически музей “Марица-изток”; Гроб от ранната желязна епоха край с. Главан, Старозагорско (в съавторство с Р. Георгиева); Раднево

2002 VIIth International Symposium on Ancient Macedonia; Macedonia, Southern Thrace and the Geometric Pottery Koine; Thessaloniki

2001 Second International Congress on Black Sea Antiquities; Gray Thracian or Gray Anatolian Ware?; Ankara


Участие в редколегии

От 2003 Археологически открития и разкопки


© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн