BG / EN
Начало » Контакти » Азбучен лист на служителите » доц. д-р Кръстина Панайотова
доц. д-р Кръстина Панайотова

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, София 1000

Професионален опит

Месторабота Национален археологически институт с музей – БАН

Длъжност научен сътрудник. I ст.


Образование и допълнителна квалификация

1989 доктор по история, НАИМ-БАН; дисертация на тема „Погребални обреди и гробни съоръжения в гръцките колонии по българското Черноморие (VI – I в. пр. н. е.)”

1981 магистър по история, профил археология, СУ „Св. Климент Охридски”

1976 средно образование, I СУ „И. Вазов”, Стара Загора


Организационен опит

От 2003 член на постоянната комисия по инфраструктурни проекти при НАИМ

От 1993 секретар на Общото събрание на НАИМ

1991 - 1998 секретар на Секция за антична археология


Чужди езици

Руски – отлично, английски – добре, френски – добре


Технически умения

Компютърна грамотност Microsoft Word; Excell; Internet Explorer


Сфера на научните интереси

Антична археология; гръцки колонии по Българското Черноморие; некрополи; погребални и пост-погребални ритуали.

Археологически разкопки през последните 5 години

2004 Ръководител на българо-френско археологическото проучване на обект „Античен некропол на Аполония в м. Калфата”

2003 Научен консултант на археологическото проучване на обект „Тракийско светилище в м. Беглиташ”, на територията на ловно стопанство „Аркутино”, общ. Приморско

2003 Ръководител на спасителни разкопки на обект № 16 по трасето на АМ „Тракия” в землището на Яздач, общ. Чирпан

2003 Ръководител на българо-френско археологическото проучване на обект „Античен некропол на Аполония в м. Калфата”

2002 Ръководител на теренни обхождания в общ. Стара Загора

2002 Ръководител на българо-френско археологическото проучване на обект „Античен некропол на Аполония в м. Калфата”

2001 Ръководител на спасителни разкопки на антично селище по трасето на газопровода в землището на с. Априлци, общ. Пазарджик

2001 Ръководител на археологическото проучване на обект „Античен некропол на Аполония в м. Калфата”

2001 Член на екипа, провеждащ спасителни разкопки на обект „Античен стопански и жилищен комплекс и средновековен некропол” в старата част на Созопол

2000 Ръководител на спасителни разкопки на антично селище по трасето на газопровода в землището на с. Горово, общ. Сунгурларе

2000 Ръководител на археологическото проучване на обект „Античен некропол на Аполония в м. Калфата”МОНОГРАФИИ И СТУДИИ

К. Панайотова. Елинистическият и римският некропол на Аполония в Морската градина на Созопол, 230 с. (под печат)

K. Panayotova. Burial and Post Burial Customs in the Necropolises along the Bulgarian Black Sea coast line. – In Ancient Greek Colonies in the Black Sea, v. 1, Thessaloniki, 59 р. (in print).СТАТИИ И СЪОБЩЕНИЯ

К. Панайотова. Землището на Кортен в праисторията и античността. – Expeditio Thracica, 2, 1982, 117-127.

К. Панайотова, С. А. Охрименко. Изследване на погребалния обред с помощта на микрокомпютър (по материали от Аполония). – Археология, 1989, 3, 57-62.

K. Panayotova. Once again about the Archaeological material from the Harbour of Sozopol (1927). – Thracia Pontica 5, 1994, 125-131.

К. Панайотова. Надгробни могили в районите на гръцките колонии по българското Черноморие. – В І Международен симпозиум Севтополис. Надгробните могили в Югоизточна Европа. В. Търново, 1994, 81-88.

К. Панайотова. Хокерите от античния некропол на Аполония Понтика. – В Марица-Изток. Археологически проучвания, 2, 1994, 151-155.

К. Панайотова. Некрополът на Аполония Понтика в местността Калфата. – Археология, 1998, 3-4, 11-24.

K. Panayotova. Apollonia Pontica Recent Discoveries in the necropolis. – In The Greek Colonisation on the Black Sea Area. Historia. Einzelschriften Heft, 121, 1998, 97-113.

К. Панайотова. Скално светилище край с. Кортен, Новозагорско. – Археологически вести, 1, 1998, 3-5.

К. Панайотова, С. Ю. Сапрыкин. Надгробие гераклеота из Аполонии Понтийской. – ВДИ, 2000, 28-38.

К. Панайотова. Каменни гробове в некропола на Аполония Понтика в местността Калфата. – В Пътят. Сборник научни статии, посветен на живота и творчеството на д-р Г. Китов. София, 156-166.

К. Панайотова. Обредни огнища в некрополите на Аполония Понтика. – В Сборник в памет на д-р П. Горбанов. Stidia Archaeologica. Suppl. 1. София, 2003, 133-140.

K. Panayotova. The Necropolises of Apollonia Pontica. – Apollonia Pontica /end of the 7th – 1st centuries B.C./. – In Ancient Greek Colonies in the Black Sea, 1, Thessaloniki, 2003, 123-155.

К. Панайотова, Ц. Дражева. Аполония Понтика – Созополис. – Римски и ранновизантийски селища в България, 2. София, 2003, 215-234.

K. Panayotova, R. Mikov, M. Hristov. Ein Komplex aus der Bronzezeit in der Flur des Dorfes Jasdač, Bez. Čirpan (vorläufiger Bericht). – In V. Nikolov u. K. Băčvarov (Hrsg.). Von Domica bis Drama. Gedenkschrift für Jan Lichardus. Sofia, 2004, 191-196.

К. Панайотова. Теракоти с подвижни крайници от Аполония. – В Сборник в чест на Л. Огненова-Маринова (под печат).

К. Панайотова. Гробни съоръжения в некрополите на гръцките колонии по българското Черноморие през класическата и елинистическата епохи. – В Сб. “Греки на Понте”, Санкт Петербург (под печат).

К. Панайотова. Некрополите на гръцките колонии по западния бряг на Черно море. – Археология на България (под печат).

К. Панайотова. Амфори „кипърски” тип от Аполония. – В Сборник в чест на проф. Л. Гетов (под печат)

РЕЗЮМЕТА НА ДОКЛАДИ

- Survivance de la pratique funeraire ancienne dans la necropole d’Apollonie Pontique. – VI Congres International d’etudes du Sud-Est Europeen. Sofia, 1989, 32-33.

- Погребальный обряд в некрополях греческих колоний на берегу Черного моря Болгарии в эллинистическую эпоху. – Скифия и Боспор. Археологические материалы конференции памяти академика М. И. Ростовцева. Новочеркасск, 1989, 64-65.

- Начин на погребване в некропола на Аполония Понтика /V – І в.пр.н.е./. – І Национална конференция на младите археолози, София1 1990, 14.

- Prelucrarea informatiei arheologice cu ajutorul calculatorului personal. – Procesele etnoculturale la finele mileniului I i.e.n. – prima jumatate d mileniului I e.n. in sud – vestul URSS si teritoriile limitrofe. Chisinau, 1991, 10-12. /в съавторство със С. А. Охрименко/.

- Обработка данных археологических исследований с помощю компютера. – Conferinta Internationala aeheologica studenteasca. Chisinau, 1991, 11. /в съавторство с А. Апроцкий/.

- Связи погребальных традиций Аполонии Понтийской с обрядовыми нормами античного мира. – Международные отношения в бассейне Черного моря в древности и средние века. Тезисы докладов VІІІ Международной научной конференции, Ростов – на- Дону, 1996, 58-61.

- Некоторые итоги раскопок некрополя Аполонии Понтийской в последнее десятилетие двадцатого века. – Олвiя та античний свiт. Матерiали наукових читань, присвячених 75 – рiччю утворення iсторико – археологiчного заповiдника “Ольвiя” НАН Украiни. Кив, 2001, 100-103.

- О свинцовых букраниях из Аполонии Понтийской. – Международные отношения в бассейне Черного моря в древности и средние века. Тезисы докладов ІХ Международной научной конференции. 2001, Ростов-на -Дону, 63-66.

- Поминовения усопших в некрополе Аполонии Понтийской. – В Боспорский феномен. Погребальные памятники и святилища. Ч.2, Санкт-Петербург, 2002, 3-8.


РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

К. Панайотова. Отар Лордкипанидзе. Древна Колхида. Мит и археология. София, 1985. – Археология, 1987, 2, 43-45.

К. Панайотова. В. М. Скуднова. Архаический некрополь Ольвии. Публикация одной коллекции. Ленинград, 1988. – Археология, 1992, 1, 54-55.

К. Панайотова. Международна конференция, посветена на 200-та годишнина от откриването на Олбия. – Археология, 1994, 3-4, 87-88.


Преподавателска дейност

Научен ръководител на дипломант бакалавър /1/; магистър /1/

Ръководител на лятна археологическа школа с международно участие – 1997 г. /студенти и докторанти от Великобритания/; 2001 г. и 2004 г. /студенти от Германия/.


Участие в редколегии

2004 отговорен секретар на Известия на Археологическия Институт

1998 редактор на Археологически вести


© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн