BG / EN
гл. ас. д-р Петя Пенкова

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, София 1000
Телефон: +359 2 9575291

Професионален опит

2002 - 2004

2000 - 2002

2000 - 2002

1999 - 2001

1999 - 2000

1997 - 1998


Образование и допълнителна квалификация

2004

2001

2001

1994 - 1999

1989 - 1993


Чужди езици


Научна дейност

2002


© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн