BG / EN
гл. ас. д-р Петя Пенкова

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, София 1000
Телефон: +359 2 9575291

Професионален опит

От 2004 реставратор в НАИМ-БАН

2002 - 2004 реставратор при археологически проучвания в с. Гледачево, община Раднево

2000 - 2002 реставратор при археологически проучвания в с. Горно Белево, община Чирпан

2000 - 2002 консервация и реставрация на фрески от раннохристиянска базилика при с. Паницово, община Несебър

1999 - 2001 хоноруван преподавател по реставрация на дървесина в СХУПИ, гр. Трявна

1999 - 2000 реставратор при археологически проучвания край с.Паницово, община Несебър

1997 - 1998 реставрация на маслена живопис в частно ателие


Образование и допълнителна квалификация

2004 специализация по консервация и реставрация на артефакти от желязо в Institute de restauration et de recherches archéologiques et paléométallurgiques, Compiégne, France

2001 курс по Корозия и защита на металите в Химико-технологичен институт – София

2001 курс по Емисионен спектрален анализ в Химически факултет – СУ “Св. Климент Охридски

1994 - 1999 магистърска степен в катедра Консервация и реставрация при Националната художествена академия на тема “Консервация и реставрация на бронзови кнемиди от IV век пр. Хр.

1989 - 1993 Техникум по облекло “Вела Благоева” – София


Чужди езици

Френски, английски, италиански


Научна дейност

От 2004 Национален кореспондент за България на групата “Метал” при ИКОМ

2002 лекции по корозия на металите в катедра “Консервация и реставрация” при Националната художествена академия

Публикации

За причините, водещи до необходимостта от ре–консервация на художествени ценности от метал – В Консервация и реставрация на музейни и художествени ценности – сборник от Националната конференция по консервация и реставрация, 2-3 януари 2000. София, 2003, 277.

Аварийна консервация на стенописни фрагменти от раннохристиянска базилика при антично селище “Голямо еркечко градище”. – В Консервация и реставрация на музейни и художествени ценности – сборник от Националната конференция по консервация и реставрация, 2-3 януари 2000. София, 2003, 155.

Сулфитната редукция, метод познат и забравен в България. –Консервация и реставрация, февруари, 2004.

Развитие на естетическите концепции и методите за консервация и реставрация на артефакти от метал – В Конференция по случай честването на 30-та годишнина от създаването на катедра “Консервация и реставрация”, под печат.

Лабораториите във Франция за консервация и реставрация на артефакти от метал. – В Бюлетин на секция Реставрация при СБХ, бр.3.

Re–conservstion et re–restoration de l`objets archéolgiques métalliques – BROMEC, ICOM – http//icom-cc.icom.museum/WG/Metals/.


© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн