BG / EN
доц. д-р Мария Рехо

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, София 1000
Телефон: +359 232814

Професионален опит

От 2003 ръководител на Отдел Експозиции, Национален археологически институт с музей – БАН

1997 - 2003 старши научен сътрудник ІІ ст., Научно-експозиционен отдел, Национален археологически институт с музей – БАН

1993 - 1997 научен сътрудник І ст., Научно-експозиционен отдел, Национален археологически институт с музей – БАН

1991 - 1993 научен сътрудник І ст., Антична секция, Национален археологически институт с музей – БАН

1987 - 1991 научен сътрудник ІІ ст., Антична секция, Национален археологически институт с музей – БАН

1983 - 1987 проучвател в секция Антична археология , Национален археологически институт с музей – БАН


Образование и допълнителна квалификация

1986 кандидат на историческите науки (доктор по история), Българска академия на науките

1973 Флоренция, Университет, факултет Хуманитарни дисциплини, катедра Археология, диплома висше образование

1968 Монополи, лицей “Галилео Галилеи”, диплома Класическа гимназия


Организационен опит

1993 - 2001 Активно участвие в търсенето на средства, в изпълняването на преустройството на сградата на НАИМ, както и във възобновяването на постоянната експозиция на музея


Чужди езици

Владеене на италиански език

Ползване на френски, испански, английски и немски


Технически умения

Компютърна грамотност


Сфера на научните интереси

История на тракийското, гръцкото и римското изкуство, с особено внимание на паметниците от Тракия, принадлежащи на периода VІ-ІІІ в. пр. Хр.


Археологически разкопки и проекти

80-те г. член на екипа за археологическо изследване на Месамбрия


Монографии

M. Reho-Bumbalova. La collezione Meo-Evoli. Ceramica italiota a figure rosse. Fasano, 1979, 206 c. СІХ tavv.

M. Reho. La ceramica attica a figure nere e rosse nella Tracia bulgara. Roma, 1990, 176 pp. XXXV tavv.

М. Рехо. Атическа червенофигурна керамика в Националния археологически музей – София. София, 1992, 119 с. ХХХ табл.


Студии

M. Reho. Ceramique attique a figures noires et rouges. – Nessebre III (под печат),17pp.

M. Reho. La colonizzazione greca del Mar Nero il litorale bulgaro. – Convegno di Studi “La colonizzazione greca tra Mediterraneo e mar Nero, Metaponto, 1992, 21 pp.


Статии

M. Reho- Бумбалова. Alcuni vasi a figure rosse di fabbrica campana. – Cenacolo, V-VI, 1975, 9-12

M. Reho-Бумбалова. Eros e il gioco dell’ephedrismos su una lekythos di Sofia. – BABesch, 56, 1981, 153-158

M. Reho-Бумбалова. Eros e delfino su di una lekythos di Apollonia Pontica. – Mededelingen, XLIII, Nova Series 8, 1981, 91-99, 189-190

M. Reho-Бумбалова. Diffusione della ceramica attica a figure nere e rosse nella “Tracia bulgara”. – Thracia Pontica, II, 1982, 215-227

M. Reho-Бумбалова. Un vaso inedito del pittore di Theseus. – BABesch, 58, 1983, 53 – 60

M. Reho. Ceramica di tipo greco-orientale ad Apollonia. – Thracia Pontica,
III, 1985, 216-220

М. Рехо. Художникът на “черния тирс” в България. – Изкуство, ХХХV,
4, 1985, 32-38

М. Рехо. Атическа рисувана керамика в тракийския погребален контекст. Наблюдения върху съдовете, открити в България. – Археология, ХХХІ, 2, 1989, 11-19

М. Рехо. Черно- и червенофигурна атическа керамика от Месамбрия Понтика. – Годишник на Националния Археологически Музей, ІХ, 1993, 61-64, обр. 1-4

М. Рехо – Е. Кърджиева – К. Карадимитрова. 100 години Национален археологически музей. София 1993

М. Рехо – Хр. Прешленов. Театърът в културното развитие на античните градове по Българското Черноморие. В Театърът като феномен в културната история на Европа. София, 1998, 11-21

М. Рехо. Траките и тяхното облекло върху атическата рисувана керамика. Етнология на Траките, София, 1999, 155-164Анотации

М. Рехо. Анотации № 1 Надгробна стела, № 2 Надгробна стела,
№ 3 Релефна плоча, № 4 Торсо от статуя на божество (Дионис?),
№ 5 Надгробна стела, № 33 Глава от статуя на Атина, № 34
Глава на млад мъж, № 35 Статуя на почиващ Сатир, № 36 Статуя
на Ерос, № 37 Глава от статуя на Аполон, № 40 Статуя на Агате
Тюхе, № 41 Релеф с персонификация на р. Нил. – Археологически
институт с музей при БАН. Избрани скулптурни паметници, София,
(1999), 25-29, 58-62, 65-66.


Преглед

М. Рехо. Експозиционна дейност на археологическия институт с музей
през последното десетилетие на ХХ век. – Археология, ХLIII, 2002, 2,
60-65

М. Рехо. Временни изложби през 2004г. – Годишник на
Археологическия музей /приет за печат/
Отзиви

М. Рехо. Изложби за етруската култура в Италия. – Археология, ХХVІІ,
3, 1986, 71-72

М. Рехо. Изложба “Ювелирството от елинистическата епоха Таранто”,
Италия. – Археология, ХХVІІІ, 4, 1987, 70-71

М. Рехо. Изложба на златни накити от Оплонтис в кастел
СантАнджело в Рим. – Археология, ХХХ, 4, 1988, 58-59

М. Рехо. Видна италиянска учена в България. – Археология, ХХХ, 3,
1988, 60

М. Рехо. L’Eracle d’argento. – Archeo, Attualita’ del passato, n. 38, 1988,
96-101

М. Рехо. Изложба “Гробницата Франсоа” в Рим. – Археология, ХХХІ, І,
1989, 60 – 61

М. Рехо, “Заровеното съкровище императорско сребро от
Кайзераугуст” /Рим, 1988г. /. – Археология, ХХХІ, 3, 1989, 67

М. Рехо. Изложба във Венеция под наслов “Финикийците” /март-
ноември 1988г./. – Археология, ХХХІІ, І, 1990, 66

М. Reho. I Traci Le istituzioni, la Societa’ e l’economia, La lingua dei traci,
Centri abitati e i luoghi di culto, Le necropoli, Scultura e pittura, L’arte dei
metalli, Le testimonianze degli autori antichi. – Archeo, Attualita’ del
passato, 67, 1990, 51, 58-95, 106-109

М. Рехо. Вести от чужбина /Италия/. – Годишник на Националния
Археологически Музей, ІХ, 1993, 240-241

М. Рехо. Музейна дидактика среща със специалисти от Музея на
модерно и съвременно изкуство в Тренто и Роверето – Годишник на
Археологическия музей


Преподавателска дейност

2004 Нов български университет, курс по антична рисувана керамика

2005 СУ “Св. Климент Охридски”, курс по антична рисувана керамика


© 2017 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн