BG / EN
гл. ас. д-р Станимира Танева

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, София 1000
Телефон: +359 2 988 24 06

Професионален опит


Образование и допълнителна квалификация

1998

1997


Чужди езици


Технически умения

MS Word


Сфера на научните интереси


Археологически разкопки и проекти

1996 - 2004

1996

1996

1995

1994

1993

1992


Научни публикации


Издания
Годишник на Националния археологически музей
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн