BG / EN
гл. ас. д-р Станимира Танева

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, София 1000
Телефон: +359 2 988 24 06

Професионален опит

От 1999 фондовик, фонд Праистория в НАИМ-БАН


Образование и допълнителна квалификация

1998 магистър, Нов български университет

1997 бакалавър, Нов български университет


Чужди езици

френски, английски, руски


Технически умения

MS Word


Сфера на научните интереси

каменни индустрии – палеолит, неолит, халколит, бронз


Археологически разкопки и проекти

1996 - 2004 пещера Козарника, Белоградчишко, ръководител Н. Сираков

1996 Деветашката пещера, ръководител В. Гергов, С. Иванова

1996 Созопол, ръководител К. Порожанов

1995 Слатина-София, ръководител В. Николов

1994 пещера Темната дупка, Карлуково, ръководител Н.Сираков

1993 Копривец, Русенско, ръководител В. Попов

1992 археологическа школа на обект Козарева могила, ръководител П. Георгиева


Научни публикации

С. Танева. Среднопалеолитни кремъчни артефакти от пещерни находища във фондовете на НАИМ-БАН. – В Национална научна конференция по проблеми на карста и спелеологията. София, 1999, 22-27.

С. Танева. Резултати от технико-типологически анализ на праисторически каменни колекции от района на Западни Родопи. – Годишник на НАИМ, 1, 2002, 22-41.

С. Танева. История на палеолитните изследвания в България. – Годишник на НАИМ, 2, 2002, 63-69.

С. Иванова, С. Танева, Среднопалеолитни ансамбли от колекциите на фонда на НАМ. – Годишник на Департамент Археология, НБУ, 2-3, 1996, 7-49.

С. Сиракова, В. Митева, С. Танева. Кремъчен ансамбъл от бронзовата епоха в Централна Северна България. – Годишник на НАИМ, 2, 2002, 179-191.

J.-L. Guadelli, Sirakov N., Ivanova St., Sirakova Sv., Anastassova E., Courtaud P., Dimitrova I., Djabarska N., Fernandez Ph., Ferrier C., Fontugne M., Gambier D., Guadelli A., Iordanova D., Iordanova N., Kovatcheva M., Krumov I., Leblanc J.-Cl., Mallye J.-B., Marinska M., Miteva V., Popov V., Spassov R., Taneva St., Tisterat-Laborde N., Tsanova Ts. Une séquence du Paléolithique inférieur au Paléolithique récent dans les Balkans La grotte Kozarnika à Oréchets (Nord-Ouest de la Bulgarie). Actes du colloque international « Données récentes sur les modalités de peuplement et sur le cadre chronostratigraphique, géologique et paléogéographique des industries du Paléolithique inférieur et moyen en Europe », Rennes, 22-25 septembre 2003, (in press).


© 2022 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн